O nás

Jsme jediná žižkovská nemocnice s téměř 100 letou tradicí a těšíme se, že nás pacienti budou brát za svoji nemocnici a budeme se tu společně potkávat.

Historie

Dům na Žižkově v Kubelíkově ulici byl postaven mezi lety 1921 – 1925. Budova byla postavena všeobecně prospěšným stavebním družstvem Záchrana jako Svobodárna a noclehárna pro ženy, kterou neméně významná a vzdělaná sociální pracovnice Marie Záhořová nazvala Ženským domem Charlotty G. Masarykové.

Ještě předtím v roce 1921 na její popud založila českou pobočku YWCA (Young Women´s Christian Assotiation) a spolu s Hanou Benešovou, manželkou Edvarda Beneše tuto dívčí a ženskou organizaci u nás vedly. Vzhledem k následným finančním težkostem byl objekt v roce 1936 v dražbě prodán Kongregaci milosrdných sester sv.Kříže, která v něm působila do roku 1943.

V roce 1943 byl dům zabrán pro německou studentskou akci německýcmi okupantskými úřady. V prvním, druhém a třetím patře byli ubytováni němečtí vojáci, kteří zde trávili své dovolené za účelem studií. Za činnost těchto studentů nemůže býti nikterak činěna odpovědnost klášterní komunita kongregace, která s ní neměla naprosto nic společného.

Kongregace zahájila opětovnou činnost v Kubelíkové už v srpnu roku 1946.

Dům byl převzat Kongregací sester sv. kříže v Kroměříži po Arcidiecésním svazu katolické Charity Praha III, Sněmovní 13 ve značně špatném stavu, způsobeném nuceným zabráním v době okupace. V porevolučních dnech byl v domě umístěn repatriační výbor. Z důvodů výše uvedených bylo v roce 1946 přikročeno k rozsáhlým investičním a adaptačním pracím, jež si vyžádaly velkých nákladů. „Částky tyto připočteny byly k hodnotě budovy zjištěné podrobným odhadem provedeným v roce 1943 Dr. Ing. Schüllerem. Tyto adaptace hrazené provinčním domem v Kroměříži a v Chebu budou v příštích letech určitou kvótou odpisovány“.

Po vyvlastnění v padesátých letech bylo v Kubelíkově ulici 1250 zřízeno sociální lůžkové zařízení Obvodního ústavu národní zdraví (OÚNZ) Praha 3, které se později proměnilo v interní nemocnici. Od roku 1994 do prosince 2019 ji provozovala firma SDI, s. r. o., která se převážně orientovala na následnou lůžkovou péči. Z jednání s restituenty – milosrdnými sestrami sv.Kříže – jasně vyplynulo, že zdravotnické zařízení bude v objektu nadále zachováno.