O nás

Jsme jediná žižkovská nemocnice s téměř 100 letou tradicí a těšíme se, že nás pacienti budou brát za svoji nemocnici a budeme se tu společně potkávat.

Současnost

V roce 2019 (po 70 letech) se provoz nemocnice na Žižkově vrátil do rukou církve, konkrétně řádu Milosrdných sester sv. Kříže k jejichž charismatu pomoc nemocným odedávna patří. Provoz nemocnice je zajišťován společností Nemocnice Sv. Kříže Žižkov, s.r.o., která je vlastněna společně dvěma společníky, Českou provincií Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže a společností Curafides, která je také plně vlastněna subjekty katolické církve.

Nemocnice sv. Kříže disponuje ambulantní i lůžkovou částí. Stěžejní je péče následná a rehabilitační. Na následnou a rehabilitační péči, které považujeme za osvědčené a standardní součásti nemocnice se chceme orientovat i v budoucnu. Počítáme však s jejích rozvojem. Plánujeme především posílení rehabilitace a nácviku denních činností pacientů, tak, aby se mohli co možná nejdříve vracet k běžným činnostem a do svého domácího prostředí.

Důležitý je pro nás rozvoj diagnostiky a ambulantní části nemocnice. Proto také postupně rozšiřujeme spektrum poskytovaných ambulantních služeb včetně vybavení ambulancí lékařskými přístroji a moderním zařízením. Jsme jedinou žižkovskou nemocnicí s téměř 100 letou tradicí a těšíme se, že nás pacienti budou opět brát za svoji nemocnici a budeme se tu společně potkávat.

Naší prioritou je vrátit do nemocnice tu správnou atmosféru a kvalitu poskytované zdravotní péče. Proto investujeme do rozvoje a oprav nemocnice, aby bylo zřejmé, že to myslíme vážně. Tyto všechny kroky mají za úkol zajistit komplexní, kvalitní a ucelenou péči na jednom místě.

Součástí našich služeb je také provoz lékárny. Zakládáme si na poradenské činnosti. Pacientům vy-světlujeme účinky předepsaných léčiv, upozorňujeme na důležité informace v souvislosti s užíváním léku a zejména na nežádoucí účinky. Díky úzkému kontaktu je možné operativně doplnit informace od našich lékařů. Nabízíme výhodné alternativy zakoupených přípravků a léků.

Katolická církev v České republice provozuje díky řeholním kongregacím 5 církevních nemocnic. Tři z nich jsou v Praze, Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s kapacitou 106 lůžek, spravovaná Konventem sester alžbětinek v Praze. Druhá je nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, s kapacitou 190 lůžek a vlastní lékárnou. Třetí je pak Nemocnice sv. Kříže Žižkov s nemocniční lékárnou a s kapacitou 77 lůžek, spravovaná Milosrdnými sestrami svatého Kříže. Čtvrtá církevní nemocnice je v Kroměříži s kapacitou 106 lůžek. Jejím zřizovatelem je Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul se sídlem v Kroměříži. Pátá je nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích s kapacitou 65 lůžek. Všechny nemocnice mají kvalifikovaný personál.

20. 7. 2020
Mgr. Tomáš Krajník, ředitel nemocnice