Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Arteriální hypertenze - příznaky, diagnostika, léčba

Arteriální hypertenze (AH) je přetrvávající zvýšení krevního tlaku krve v krevním řečišti, který poškozuje cévy a může být jednou z příčin ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu, ale i mozkové příhody.

Za arteriální hypertenzi se považují dlouhodobé hodnoty krevního tlaku 140/90 a vyšší (optimální krevní tlak je 120/80). Jedná se o onemocnění s vysokým výskytem, zvyšující se s věkem. V ČR žije přibližně 2,5 mil hypertoniků.

Většina pacientů má tzv. primární hypertenzí, jejíž přesná příčina není známa. Přibližně 10 % pacientů má tzv. sekundární AH, která má odstranitelnou příčinu a proto je nutné provést vyšetření k vyloučení případných odstranitelných příčin (chronické onemocnění ledvin, zúžení tepny zásobující ledvinu krví, onemocnění nadledvin, vrozené zúžení aorty a jiné).

Diagnostika a léčba

Nemocní s AH nemusí mít dlouhodobě žádné potíže nebo udávají nespecifické příznaky jako bolest hlavy, hučení v uších nebo závratě. Někdy se ale může projevit až jako mozková příhoda nebo infarkt myokardu.

AH je obvykle diagnostikována na základě důkladné anamnézy a opakovaným měřením tlaku na obou horních končetinách, provádí se krevní testy a vyšetření moče.

Mezi další vyšetřovací metody patří echokardiografie, ambulantní monitorování tlaku, díky kterému lékař získá informace o krevním tlaku při běžných denních aktivitách pacienta. Sekundární hypertenze je léčitelná, i bez nutnosti dlouhodobého nebo trvalého užívání léků na hypertenzi.

Preventivní opatření

Léčba primární hypertenze je pak spojena především se změnou životního stylu.

Dietní opatření zahrnují omezení vyšší spotřeby alkoholu, omezení solení (do 5-6 g denně), zvýšení konzumace ovoce a zeleniny. Dále není vhodné konzumovat vyšší množství léků proti bolesti nebo používat hormonální antikoncepci. 

Zcela zásadní je přestat kouřit, pacient by měl do svého časového rozvrhu zařadit pravidelný přiměřený pohyb a změnit jídelníček. V případě, že jsou hodnoty krevního tlaku dlouhodobě vysoké, je vše doplněno i farmakologickou léčbou.

Objednejte se do kardiologické ambulance Nemocnice sv. Kříže Žižkov přes online formulář.
Publikováno: 17. 8. 2023

Fotogalerie