Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) navazuje na ARO, JIP a NIP

V Praze je zhruba 47 lůžek, z toho 6 v Nemocnici sv. Kříže Žižkov. Specializované oddělení Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) patří mezi pracoviště, kterých moc není. Je to oddělení, které je na konci celého řetězce zdravotní akutní péče.

Na začátku je ARO. Anesteziologicko-resuscitační oddělení je strukturální jednotka zdravotnického zařízení akutní lůžkové péče.

Poté je JIP. Jednotka intenzivní péče je specializované oddělení nemocnic, poskytující intenzivní zdravotnickou péči.

Obě oddělení pečují o pacienty, kteří vyžadují nepřetržitou specifickou péči a trvalou monitoraci životních funkcí.

Pokud pacient nemůže spontánně dýchat a musí být napojen na plicní ventilaci, je umístěn na NIP, což je následná intenzivní péče.

A pokud pacient již může spontánně dýchat s tracheostomií (zajištění průchodnosti dýchacích cest, kdy je průdušnice uměle vyústěna na povrch těla), je přeložen na DIOP, což je dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče.

Vedoucí lékařkou oddělení DIOP je MUDr. Věra Narovcová a staniční sestrou Veronika Králová.

"Prvním stupněm léčby je ARO, když se pacientovi něco stane a je např. krvácení do mozku. JIP je pro ty, kde je již potenciál k přeložení a následuje NIP a poté je DIOP," vysvětluje Veronika Králová.

"Někdy se stane, že se JIP přeskočí a pacient je přeložen přímo na NIP. Zde je připojen na plicní ventilaci. Cílem těchto oddělení je, aby pacient dýchal opět spontánně, bez připojení na plicní ventilaci. Pokud pacient dokáže dýchat spontánně a nepotřebuje plicní ventilaci, je naděje k vyléčení pacienta. Pokud pacienti dokáží dýchat sami, pak se hledá jejich umístění na pracoviště jako je to naše, tedy DIOP. Těchto pracovišť ale moc není," říká staniční sestra.

Léčba pacientů na DIOP je dlouhodobá. Jsou zde hospitalizovaní pacienti, kteří jsou ve vigilii (bezvědomí), ale i pacienti, kteří mají šanci na vyléčení.

"Pokud se pacientův zdravotní stav zlepšuje, může se vrátit do svého aktivního života. Má rodinné zázemí a rodina si ho vezme domů. Pokud pacient dokáže už lépe fungovat, tak nejprve se s ním cvičí na lůžku – je to protahování. Pak následuje sedání na vozík, stoupání na vysoké chodítko a poté mohou i chodit," říká Veronika Králová.

"U nás se to již stalo, že se od nás dostane zpět domů. Pokud pacient potřebuje ještě rehabilitaci, domluví se rehabilitační ústavy nebo následná péče."

Konzultace o možnosti přijetí pacienta do péče poskytuje Lucie Řeháková na tel. 778 531 392.

Co je DIOP (Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče)
Publikováno: 19. 10. 2023

Fotogalerie