Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Infarkt myokardu - příznaky, diagnostika, léčba

Infarkt myokardu (IM) je jedním z projevů ischemické choroby srdce. Vzniká při výrazném zúžení nebo uzávěru věnčité tepny způsobené krevní sraženinou v místě zúžené věnčité tepny nebo zcela vzácně může vzniknout zánětem tepny, embolem nebo spasmem.

„Infarkt může být komplikován srdeční nedostatečnosti s rizikem rozvoje kardiogénního šoku, vznikem akutní nedomykavosti mitrální chlopně, poruchy srdečního rytmu, nebo náhlou smrti,“ říká kardiolog MUDr. Miroslav Derevjanik z ambulantního centra Nemocnice sv. Kříže Žižkov.

Příznaky a diagnostika infarktu myokardu

„Hlavním projevem infarktu myokardu je klidová dlouhotrvající bolest na hrudníku, která se může šířit do krku, dolní čelisti, zubů, jedné nebo obou horních končetin, může být v lokalizována v zádech nebo v břiše,“ vysvětluje kardiolog MUDr. Miroslav Derevjanik.

Diagnóza infarktu myokardu je potvrzena po klinickém vyšetření natočením EKG křivky, odběrem krve, event. doplněním echokardiografie a selektivní koronarografie, která umožní co nejdřívější obnovení normálního průtoku v postižené věnčité tepně a ve většině případů zavedením koronarního stentu.

U některých nemocných může být ve druhé době indikována srdeční operace (bypassy).

Léčba infarktu myokardu

Cílem léčby infarktu myokardu je co nejrychlejší (v řádu hodin) obnovení normálního průtoku v postižené věnčité tepně čili transport nemocného do specializovaného kardiocentra, které provádí katetrizaci srdce s následným provedením tzv. angioplastiky.

Ta se provádí přístupem (vpichem) přes stehenní tepnu a pomocí srdečních cévek a dalšího speciálního instrumentaria je možné zprůchodnění uzavřené nebo zúžené tepny, její rozšíření a ve většině případů zavedení koronárních stentů, které udržují průchodnost tepny.

Při včasném zákroku pak je možná záchrana nebo zmenšení infarktového ložiska srdečního svalu.

Objednejte se do kardiologické ambulance Nemocnice sv. Kříže Žižkov přes online formulář.
Publikováno: 18. 8. 2023

Fotogalerie