Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Ischemická choroba srdeční (ICHS) - příznaky, diagnostika, léčba

Ischemická choroba srdeční (ICHS) vzniká nedostatečným prokrvením srdeční svaloviny a tedy nedostatečným přísunem kyslíku a živin svalovým buňkám.

Nejčastější příčinou ICHS je ateroskleróza (kornatění koronárních tepen), dále spazmy tepen, záněty, embolie a jiné příčiny jsou bez aterosklerózy vzácné.

Princip vzniku aterosklerózy spočívá v ukládání tukových látek do stěny tepen.

Příznaky ICHS

Projevy onemocnění můžou být bezpříznakové (němá ICHS), přechodná ischémie (obvykle se projevující anginou pectoris - bolestí na hrudníku), infarktem myokardu nebo srdečním selháním a náhlou smrti.

Nejběžnějším příznakem ICHS je angina pectoris, projevující se jako tlak na hrudi, pálení, řezání, může se šířit do levého ramena a ruky, do krku, zad. Často se objevuje při námaze, vzrušení, jídle a vystavení chladu. 

Z dalších příznaků se může objevit dušnost, bušení srdce, slabost, nevolnost, pocit na zvracení, pocení.

Diagnostika a léčba ICHS

Při objevení těchto potíží je nutné provést nezbytné vyšetření a potvrdit event. vyloučit ICHS.

Pokud se objeví bolesti na prsou a již pacient má předepsaný nitroglycerin, ihned je vhodné přerušit vykonávanou činnost, posadit se a zůstat v klidu. Tabletu nitroglycerinu nerozkousávat, ani nepolykat, ale dát si ji pod jazyk.

Vyčkejte 5 minut. A pokud bolest nemizí, pacient ať použije druhou dávku a vyčká dalších pět minut. Pokud ani potom nejeví bolest tendenci k ústupu, ať užije třetí dávku a rovnou volat záchrannou službu - 155, protože v tomto případě již pacient potřebuje lékařské ošetření.

Pokud pacient nikdy bolesti neměl a nyní je má zcela nově, ihned je nutné zavolat záchranou službu.

Konzervativní léčba ischemické choroby srdeční je léčba s využitím kladného vlivu změny životního stylu a s pomocí léků.

Některé rizikové faktory nelze ovlivnit. Muže postihuje arterioskleróza v časnějším věku než ženy, čím jsme starší, tím větší je šance onemocnět touto chorobou, vrozené predispozice (infarkt myokardu či mozková příhoda u našich rodičů před 65. rokem věku).

Jiné rizikové faktory jsou naopak velmi dobře ovlivnitelné.

Především životní styl. Vhodné je nekouřit, udržovat vhodnou tělesnou hmotnost, strava je zaměřena na nízký obsah tuků a cholesterolu.

Podrobné vyšetření krevních tuků (lipidogram) nám může odhalit skutečnosti, které nebolí. Zvýšený cholesterol je spojen se zvýšeným rizikem uvedených příhod. Snížení cholesterolu (dietou nebo léky) je základní součástí léčby ICHS.

Objednejte se do kardiologické ambulance Nemocnice sv. Kříže Žižkov přes online formulář.
Publikováno: 20. 8. 2023

Fotogalerie