Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Jak na spáleniny a popáleniny

Popáleniny patří mezi úrazy, kdy dochází k poškození měkkých tkání – kůže. Jsou popáleniny, resp. spáleniny, které lze ošetřit domácím ošetřením (typicky spáleniny od slunce), ale také popáleniny, které vyžadují lékařskou pomoc. Těm se budeme v tomto článku věnovat.

Popálenina, neboli popáleninový úraz je poškození kůže teplem (opařením, přímým kontaktem se zdrojem tepla či ohněm), chemikáliemi, elektrickým proudem, slunečními paprsky nebo zářením.

U dětí se nejčastěji jedná o poškození kůže teplem. V závažnějších případech se rozvíjí nemoc z popálení, která ohrožuje nemocného na životě zpočátku popáleninovým šokem a později sepsí. V tomto případě je nutný rychlý transport do akutní nemocnice, ev. přímo na popáleninové centrum.

Podle závažnosti poškození kůže a způsobu vzniku popálení rozlišujeme 3 stupně popálenin - 1. stupeň lze většinou ošetřit podomácku. V případě 2. a 3. stupně je vždy nezbytné okamžité přivolání či vyhledání lékařské pomoci.

Z čeho se skládá kůže

Kůže je složena ze tří hlavních částí: epidermis (pokožka), corium (dermis – škára) a tela subcutanea (subcutis – podkožní vazivo).

Péče o popáleniny před lékařskou pomocí

V každém případě je vždy nutné ihned přerušit osobní kontakt se zdrojem popálení, sundat případně spálený oděv, ovšem přiškvařené látky nestrhávat z těla. Poté postižená místa chladit tekoucí studenou vodou, nikdy nepoužívat led. Dále přiložímě na popálené plochy sterilní krytí. 

Popáleniny prvního stupně

Popáleniny prvního stupně se projevují zarudnutím pokožky a otokem, netvoří se puchýře. Dále je zvýšená citlivost kůže a bolest.

Popáleniny druhého stupně

Poškození zahrnuje pokožku a povrchovou část dermis (papilární vrstvu). Hluboká část dermis zůstává vitální a umožňuje obnovu epitelu v oblasti rány. Vytváří se tenkostěnné puchýře vyplněné tekutinou, které jsou velmi citlivé na dotek. Rána se spontánně zhojí během 2–3 týdnů.

Popáleniny třetího stupně

Jedná se o poškození pokožky i dermis v celé šíři, zničení kapilární sítě dermis. Rána má bílé či šedobílé zbarvení, rány jsou bezbolestné. Malé a větší plochy vyžadují kožní štěp.

Následná péče o kůži

Pacienti by měli každý den promazávat postiženou kůži  – 3× denně promazávání a tlakové masáže.

V Nemocnici sv. Kříže Žižkov, která je neakutní nemocnicí, je traumatologická ambulance součástí chirurgické ambulance, kde působí chirurgové MUDr. Ondřej Krajník a MUDr. Zdeněk Horák.

Objednejte se do chirurgické ambulance Nemocnice sv. Kříže Žižkov přes online formulář.
Publikováno: 19. 1. 2024

Fotogalerie