Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Jak primář MUDr. Ondřej Krajník a ředitel Mgr. Tomáš Krajník si vybrali Nemocnici sv. Kříže Žižkov

V roce 2019 MUDr. Ondřej Krajník odešel z Roudnice nad Labem do Sušice a Mgr. Tomáš Krajník na Žižkov. Oba Krajníkové po změně majitele roudnické nemocnice se rozhodli postavit na nohy i jiné nemocnice v Česku. Mgr. Tomáš Krajník se zaměřil na proměnu nemocnice na Žižkově.

Když přijel na Žižkov a prohlédl si zanedbanou budovu se stagnujícími zdravotními službami a specifickým majitelem – Řádu Milosrdných sester sv. Kříže, neboť budovu církev získala zpět v rámci církevních restitucí – viděl to jako nový impuls, novou výzvu.

Postavit na nohy církevní nemocnici. Vymyslet strategii, časový plán rekonstrukce a zajistit pro Prahu 3 moderní nemocnici.

Mgr. Tomáš Krajník navrhl několik variant, co s budovou dále. Nakonec zvítězila ta se zachováním lůžkové péče a její modernizací. Zároveň rozšíření ambulantní péče, a to v hlavních odborných oborech. Dohromady pak vytvořit celek, který se vzájemně doplňuje.

„Kongregace v rámci církevních restitucí získala budovu ve velmi špatném technickém stavu. Technologie byly po době životnosti, většina budovy si žádala zásadní investice a opravy podle současných standardů. Aby dávalo smysl provádět opravy v takovém rozsahu a zaměření na zdravotní péči, rozhodla se kongregace odkoupit od předchozích majitelů i provoz nemocnice,“ vysvětluje Mgr. Tomáš Krajník, který v roce 2020 se stal ředitelem a jednatelem, a za tři roky řídí kompletní změnu v Nemocnici sv. Kříže Žižkov.

Na konci roku 2020 přivedl ze Sušice na Žižkov MUDr. Ondřeje Krajníka.

Chirurgická ambulance vhodně doplnila portfolio rozšířeného ambulantního centra. Zároveň se rýsovala pozice primáře lůžkových oddělení, neboť bylo nutné lékařský tým stabilizovat. Docházelo i ke generační obměně a mnozí lékaři už byli v důchodovém věku.

Jak oba Krajníkové spolupracovali v Roudnici nad Labem, stejný manažerský systém si přivedli i na Žižkov.

MUDr. Ondřej Krajník zajistil lékařskou stránku, Mgr. Tomáš Krajník manažerskou.

Zároveň do pražského prostředí přinesli něco, co zpočátku vypadalo, že ve velkoměstě nemůže fungovat.

Zatímco v Roudnici nad Labem soukromá nemocnice fungovala na principu rodinné nemocnice, v konkurenci fakultních a soukromých klinik, kde se běžně za zdravotní výkony platí vysoké částky, tento řídící model vypadal naivně.

Po třech letech se ukázalo, že pokud tzv. rodinná nemocnice z venkovského prostředí se inovuje na rodinnou nemocnici s přívětivou tváří pro jednu velkou městskou část hlavního města, může to fungovat.

„To už nemůže být náhoda,“ usmívá se Mgr. Tomáš Krajník při hodnocení, jak vidí uplynulých deset let. Postavil na správnou trajektorii už dvě nemocnice.  

„Za pochodu jsme řešili tři cíle. Kompletně zrekonstruovat a zmodernizovat samotnou budovu a přizpůsobit ji současným trendům ve zdravotnictví. Dále jsme pořizovali vybavení od kuchyně po vybavení pokojů, diagnostických a rehabilitačních strojů či rentgenového přístroje, zázemí pro zaměstnance a pacienty. Třetím cílem pak bylo rozšíření poskytovaného spektra lůžkových oddělení a ambulancí v ambulantním centru,“ říká Mgr.Tomáš Krajník.

„Je pro nás velmi důležité, jak nemocnici vnímají obyvatelé Prahy 3. Nechceme být uzavřeným zařízením v Kubelíkově ulici. Proto chceme pro obyvatele budovu otevřít třeba pořádáním koncertů či výstav, abychom pacienty a obyvatele propojili,“ doplňuje Mgr. Tomáš Krajník.

Proměna byla naplánována tak, aby během roku 2023 byla nemocnice zrekonstruována a rozšířená zdravotní ambulantní a lůžková péče. V průběhu celého roku 2023 probíhají oslavy ke 100 letům vzniku budovy.
Publikováno: 5. 12. 2023

Fotogalerie