Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Jaké jsou zákroky v místní anestezii

Anestezie je znecitlivění. V lékařství je pacient buď v celkové anestezii (umělé uspání pacienta) nebo v lokální anestezii (znecitlivění určité části těla). Cílem anestezie je usnadnění a umožnění provádět bolestivý lékařský zákrok na pacientovi.

Pro lokální (místní) anestezii se používají místní anestetika, což jsou látky, které přerušují vodivost nervového vlákna pro nervový vzruch. Stejný účinek má na místní působení chlad a mráz, avšak nemá to v širším použití v lékařství velké uplatnění.

Podle místa aplikace rozdělujeme místní anestezii na:
  • topickou
  • infiltrační
  • okrskovou
  • svodnou
  • spinální

Více o místní anestezii

Topická anestezie je povrchová či slizniční. Spočívá v aplikaci na povrch, který je nutné znecitlivět. Používá se například v gastroenterologii.

Infiltrační anestezie využívá infiltrace přímo v místě operačního zákroku, např. vynětí malých kožních afekcí (pih apod.). Je využívána především v chirurgii v ambulancích při ambulantních výkonech.

Okrsková anestezie je přerušení vodivosti nervových vláken v malé vzdálenosti od místa operačního zákroku.

Svodná anestezie je blokáda nervového pletení. Anestetikum se zavede cíleně k nervu nebo nervovému pletení pomocí jehly nebo ponechaným katetrem.

Spinální, neboli míšní, anestezii dělíme na spinální epidurální, což je místní anestetikum, které je zavedeno do páteřního kanálu vně vaku tvrdé pleny míšní. Spinální subarachnoidální anestezie je zavedení místního anestetika do vaku tvrdé pleny míšní, tedy subarachnoidálně do mozkomíšního moku.

V Nemocnici sv. Kříže Žižkov, která je neakutní nemocnicí, je traumatologická ambulance součástí chirurgické ambulance, kde působí chirurgové MUDr. Ondřej Krajník a MUDr. Zdeněk Horák.

Objednejte se do chirurgické ambulance Nemocnice sv. Kříže Žižkov přes online formulář.
Publikováno: 19. 1. 2024

Fotogalerie