Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Plicní choroby: diagnostické metody, RTG, spirometrie

Ambulantní centrum pro choroby plicní Nemocnice sv. Kříže Žižkov patří mezi moderní diagnostická pracoviště primární preventivní léčby. S žádankou od praktického lékaře plicní lékaři vyšetřují dospělé pacienty. Ambulance pro choroby plicní je pracoviště pro zjišťování plicních chorob. Vyšetření je vhodné pro pacienty s dechovými potížemi, s diagnózou plicního onemocnění či s podezřením na plicní onemocnění.

Příznaky plicních chorob
  • Chronická dušnost
  • Chronický kašel s vykašláváním
  • Chronický kašel bez vykašlávání
  • Pocit nedostatku kyslíku
  • Pískoty při dýchání
  • Snížená tolerance fyzické námahy
  • Namodralé rty i nehty

Plicní diagnózy Spirometrické vyšetření

Spirometrie patří mezi základní plicní vyšetřovací metody, při kterém lékař zjišťuje funkci pacientových plic, případně hodnotí míru poruchy ventilační funkce plic.

Indikací k vyšetření jsou respirační potíže, pocit dušnosti, dlouhodobější kašel, bolesti na hrudi. Vyšetření se provádí opakovaně pro sledování účinnosti léčby. Vyšetření má také význam při posouzení efektu plicní rehabilitace. Spirometrie slouží k odhadu prognózy plicních onemocnění.

Samotná metoda spočívá v měření plicní ventilace, spirometr zaznamenává objem vdechnutého a vydechnutého vzduchu, výdechovou rychlost a další parametry.

Dýchání se zaznamenává jako graf, jehož tvar a hodnoty nám pomáhají odhalit příčiny respiračních obtíží a zjistit aktuální stav plící pacienta. Výsledky spirometrie jsou důležité pro stanovení správné diagnózy a stanovení způsobu léčby.

Před vyšetřením je pacient v klidu (alespoň 15 min). Vlastní spirometrie se provádí vsedě.

Rentgen (RTG) plic

Rentgen plic (rentgen hrudníku), je klasické vyšetření pro zjištění diagnóz celé řady chorob, které se mohou objevit.

Vyšetření se provádí na radiologickém pracovišti vstoje, eventuálně vleže (nemůže-li se pacient postavit). Pro lepší přehlednost je vhodné osnímkovat pacienta zepředu a z boku (tzv. předozadní a boční projekce).

Rentgen hrudníku může přinést informace o chorobných stavech řady hrudních orgánů.

U plíce díky RTG můžeme najít ložiska zápalu plic a tuberkulózy, ložiska rakoviny plic, metastázy, změny u plicní fibrózy, ztluštělou poplicnici u mezoteliomu, vodu na plíci, pneumotorax aj.

CT vyšetření plic

CT vyšetření plic se používá se pro zjištění a diagnostiku nádorů, cyst a abscesů

Objednejte se do plicní ambulance Nemocnice sv. Kříže Žižkov přes online formulář.
Publikováno: 10. 9. 2023

Fotogalerie