Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Poruchy srdečního rytmu (arytmie) - příznaky, diagnostika, léčba

Poruchy srdečního rytmu, tzv. srdeční arytmie, patří mezi velmi častá onemocnění srdce.

U zdravého člověka arytmie neznamená bezprostřední ohrožení života, naopak určitým rizikem je arytmie pro pacienty s jiným onemocněním srdce. 

Poruchy srdečního rytmu zahrnují široké spektrum stavů, kdy dochází k chybné tvorbě vzruchů, které podněcují stahování srdce, nebo dojde k chybě v jejich šíření a srdeční rytmus se abnormálně zpomalí nebo zrychlí.

Příznaky arytmií: brachyaritmie a tachyarytmie

Brachyarytmie je pomalá srdeční frekvence, kdy srdce nezrychlí svůj rytmus ani při zátěži. Jejími příznaky jsou při vyšší fyzické aktivitě závratě, točení hlavy, zadýchávání, občas i ztráta vědomí.

Hlavním příznakem tachyarytmie je bušení srdce, tzv. palpilace, nepříjemný, obvykle náhlý stav spojený s tlakem na hrudi a vnímáním silného a zrychleného tlukotu srdce.

Palpitace může být spojena i s dušností, slabostí, točením hlavy až závratí, v nejzazším případě se ztrátou vědomí.

Diagnostika a léčba arytmie

Hlavní metodou pro diagnostiku poruch srdečního rytmu je vyšetření EKG – ať už jednorázové v ordinaci, nebo častěji jeho monitorování po dobu 24 hodin metodou takzvané Holterovské monitorace, která zaznamená i krátkodobé změny srdečního rytmu.

Kromě podávání léků, takzvaných antiarytmik, je dnes běžnou formou léčby brachyarytmií i implantování kardiostimulátoru, který zajišťuje stimulaci o určité frekvenci, pokud je vlastní rytmus srdce pomalejší.

I při léčbě tachyarytmie se používají léky. Stále častěji se dnes používají i katetrizační techniky, kdy je skrze vpich v tříslech do srdce vedený elektrodový katetr, jež tepelně ovlivní konkrétní oblast, kde poruchy rytmu vznikají.

Objednejte se do kardiologické ambulance Nemocnice sv. Kříže Žižkov přes online formulář.
Publikováno: 16. 8. 2023

Fotogalerie