Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Poruchy srdečního rytmu (arytmie) - příznaky, diagnostika, léčba

Poruchy srdečního rytmu, tzv. srdeční arytmie, patří mezi velmi častá onemocnění srdce.

U zdravého člověka arytmie neznamená bezprostřední ohrožení života, naopak určitým rizikem je arytmie pro pacienty s jiným onemocněním srdce. 

„Poruchy srdečního rytmu zahrnují široké spektrum stavů, kdy dochází k chybné tvorbě vzruchů, které podněcují stahování srdce, nebo dojde k chybě v jejich šíření a srdeční rytmus se abnormálně zpomalí nebo zrychlí,“ říká kardiolog z ambulantního centra Nemocnice sv. Kříže Žižkov MUDr. Miroslav Derevjanik.

Příznaky arytmií: brachyaritmie a tachyarytmie

Brachyarytmie je pomalá srdeční frekvence, kdy srdce nezrychlí svůj rytmus ani při zátěži. Jejími příznaky jsou při vyšší fyzické aktivitě závratě, točení hlavy, zadýchávání, občas i ztráta vědomí.

Hlavním příznakem tachyarytmie je bušení srdce, tzv. palpilace, nepříjemný, obvykle náhlý stav spojený s tlakem na hrudi a vnímáním silného a zrychleného tlukotu srdce.

Palpitace může být spojena i s dušností, slabostí, točením hlavy až závratí, v nejzazším případě se ztrátou vědomí.

Diagnostika a léčba arytmie

Hlavní metodou pro diagnostiku poruch srdečního rytmu je vyšetření EKG – ať už jednorázové v ordinaci, nebo častěji jeho monitorování po dobu 24 hodin metodou takzvané Holterovské monitorace, která zaznamená i krátkodobé změny srdečního rytmu.

„Kromě podávání léků, takzvaných antiarytmik, je dnes běžnou formou léčby brachyarytmií i implantování kardiostimulátoru, který zajišťuje stimulaci o určité frekvenci, pokud je vlastní rytmus srdce pomalejší,“ vysvětluje kardiolog MUDr. Miroslav Derevjanik z ambulantního centra Nemocnice sv. Kříže Žižkov.

„I při léčbě tachyarytmie se používají léky. Stále častěji se dnes používají i katetrizační techniky, kdy je skrze vpich v tříslech do srdce vedený elektrodový katetr, jež tepelně ovlivní konkrétní oblast, kde poruchy rytmu vznikají,“ říká kardiolog MUDr. Miroslav Derevjanik.

Objednejte se do kardiologické ambulance Nemocnice sv. Kříže Žižkov přes online formulář.
Publikováno: 16. 8. 2023

Fotogalerie