Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Vyšetření a léčba onemocnění cév. Co je cévní chirurgie

Cévní chirurgie se zabývá diagnostickou a léčebnou péčí pacientů s chronickými či akutními postiženími tepen a žil, a to včetně úrazů celého těla. Avšak koronární cévy či aorty spadají pod kardiochirurgii.

Při základním vyšetření lékař zjišťuje anamnézu pacienta, dále provede fyzikální vyšetření a diagnostiku pomocí diagnostických přístrojů. Mezi základní přístroje patří duplexní ultrazvuk, přístroj k měření ABI indexu a komplexní vaskulární screening pomocí VaSERa.

Cévní chirurgie se zabývá léčením pokročilých forem onemocnění cév - zejména tepen. Často bývají postižené především arteriosklerózou, neboli aterosklerózou.

První typ vede k různým projevům poruchy prokrvení: nejčastější je tzv. ischemická choroba dolních končetin, která znemožňuje pacientům delší chůzi a v pokročilých formách vede až k ohrožení končetiny.

Řada mozkových příhod má původ v aterosklerotickém tepenném postižení tepen zásobujících mozek.  Podobný mechanismus je příčinou ischemické choroby srdeční – ICHS (angina pectoris) spadající pod léčbu kardiologů.

Druhý typ vyústí ve vznik tzv. výdutí, neboli aneurysmat. Týká se aorty a její větve. Pokud pacientovi praskne, může ho ohrozit na životě vykrvácením.  

Chronická končetinová ischemie

Chronická ischemická choroba dolních (ICHDK) je závažné onemocnění vznikající na základě aterosklerózy. To je chronické progresivní onemocnění cévní stěny. Je zodpovědná přibližně za 90 % případů chronické ICHDK. Vede k postupnému zužování až uzávěru lumen tepny, což má za následek ischémii svalů a kůže.

Chronické uzávěry a zúžení tepen dolních končetin se mohou projevovat buď v určitých intervalech přerušovanou chůzí, nebo kritickou ischemií s klidovou bolestí nebo končetinovým defektem.  

Léčba probíhá operačním výkonem. Otevřením a zprůchodněním tepny nebo přemostěním (bypass) postiženého úseku. Jednodušší postižení je možné vyřešit katetrizačně (angioplastikou).

Operace pro výduť

Zejména z genetických příčin dochází k zeslabení tepenné stěny. To může mít za následek tvorbu výdutí, což je rozšíření tepny. Nejčastější komplikací výdutí v dutině břišní je prasknutí a krvácení. Mimo dutinu břišní je problémem spíše uzávěr výdutě a následná porucha prokrvení končetiny. Výdutě je možné řešit katetrizačně nebo operační náhradou, většinou s použitím umělého materiálu.

Operace žilního systému

Nejběžnějším zákrokem na žilách je operace pro křečové žíly. Provádí se jak z kosmetických důvodů, tak zejména u pacientů s hrozícím vznikem bércového vředu, dále u pacientů s již otevřeným bércovým vředem.

V Nemocnici sv. Kříže Žižkov, která je neakutní nemocnicí, je chirurgické ambulance, kde působí chirurgové MUDr. Ondřej Krajník a MUDr. Zdeněk Horák.

Objednejte se do chirurgické ambulance Nemocnice sv. Kříže Žižkov přes online formulář.
Publikováno: 19. 1. 2024

Fotogalerie