Napsali o nás

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Církevní nemocnice mají své místo v systému českého zdravotnictví

Článek na TýdeníkHrot.cz, 11.11.2020

Pražská Nemocnice sv. Kříže Žižkov nabízí v současné obtížné situaci volné plicní kapacity. S jejím ředitelem a jednatelem Tomášem Krajníkem jsme hovořili nejen o provozu a financování žižkovské nemocnice, ale také obecně o funkci církevních nemocnic v českém zdravotnictví.

Nemocnice nyní jedou na maximum. Jak z tohoto pohledu je na tom Nemocnice sv. Kříže Žižkov?

Bohužel je složité zamezit veškerým kontaktům a ubránit nemocnici před nákazou, přestože se nám to do nynějška dařilo, nevyhne se to asi nikomu. Děláme maximum, máme krizové plány. Oslovujeme i zdravotní personál, který by rozšířil naše řady. Nabízíme zázemí církevní a rodině fungující nemocnice.

Jak se projevuje financování nemocnic, resp. zdravotnictví v době pandemie?

Tady si troufnu mít určité výhrady. Je škoda, že  menší a regionální nemocnice nedostaly od vlády opravdu včasnou finanční pomoc v odpovídající výši, tak abychom z těchto peněz mohli sanovat rostoucí náklady v moment, kdy vznikly. Kompenzační vyhláška sice určitou náhradu ušlého zisku řeší, ale z velké části až při vyúčtování příští rok a výše náhrad nereflektuje u následné péče složitost situace a reálné náklady nemocnic v době pandemie.  Pro stabilitu zdravotnictví jsou zaměstnanci klíčový prvek, ale velkou část nákladů nesou nemocnice.

Kvůli pandemii nemocnice omezují péči - ambulance, plánované výkony. Jak velké riziko to je pro zdravotnický systém a financování nemocnic?

Chápu nutnost řešit aktuální situaci a COVID pandemii prioritně, přesto je realitou, že mimo COVID se umírá stále více na další choroby a je nutné zajistit i tyto pacienty, nevěnovat se dlouhodobě prevenci je také velmi krátkozraké, ale u prevence se to dá krátkodobě omezit. Následky to ale bude mít určitě.

Jak se pandemie projevuje v preventivní či diagnostické ambulantní péči?

Bohužel se omezuje prevence, plánované výkony a včasná diagnostika. Pokud tato situace bude přetrvávat, je zde velké riziko ovlivnění stability systému, z důvodu jeho dalšího přetížení nahromaděním těchto věcí.

Církev a zdravotnictví. Jak to jde k sobě?

Práci pro církevní nemocnici jsem si vybral, právě proto, že zde spatřuji velké propojení. Například řád sester Křížových má ve svém charismatu péči o staré a nemocné a proto jsme moc rád, že i v naší nemocnici pracují řádové sestry. Velmi dobře doplňují náš personál a často jsou pro nás i motivací.

Jakou roli hraje katolická církev v českém zdravotním systému?

V současné době je více aktivní ve sféře následné péče, ale i v akutní. Myslím si, že v budoucnu bude právě v tomto oboru hrát ještě výraznější roli, a to i proto, že je tomu tak i ve všech okolních státech. Považuji za důležité, že jako církevní subjekty nejsou tak silně orientovány na zisk, ale více na výsledek své práce. To dává do budoucnu záruku, že prostor pro církevní aktivity ve zdravotnictví poroste.

Jak se liší vlastnictví nemocnice, zda je města, kraje, státu, soukromníka a církve?

Je to logické, nemocnici financuje zřizovatel, proto zdravotní péči, která je v téměř 100% jmenovaných případech poslední roky ztrátová, je ztráta sanována z veřejných prostředků. Církevní nemocnice si musejí na svoje činnosti vydělat a uváženě hospodařit. Jsou aktivity, které církev dotuje, jelikož je považuje za přínosné a službu lidem. Je také velmi zásadním aspektem, že církevní nemocnice se nesnaží zvyšovat zisk na úkor toho, co je pacientovi poskytnuto nebo nestandardně vysokým finančním zapojením rodin, jako je to teď vidět u určitých projektů.

Jakou roli hraje Nemocnice Žižkov v Praze?

V centrální části Prahy je stále větší nedostatek lůžek následné a rehabilitační péče a to nutí pacienty přesouvat se mimo Prahu, kde je bohužel problém s dopravní dostupností pro příbuzné pacientů a klesá frekvence sociálních kontaktů. Proto považuji možnost dojet k nemocnici MHD jako velkou výhodu. Jako církevní nemocnice s rodinou atmosférou, nabízíme alternativu velkým fakultním nemocnicím, často s nimi i na umísťování pacientů do následné péče úzce spolupracujeme.

Jakým směrem chcete Nemocnici Žižkov rozvíjet?

Nemocnice sv. Kříže disponuje ambulantní i lůžkovou částí. Stěžejní je péče následná a rehabilitační. Na následnou a rehabilitační péči, které považujeme za osvědčené a standardní součásti nemocnice se chceme orientovat i v budoucnu. Počítáme však s jejich rozvojem.

Zdroj: https://www.tydenikhrot.cz/clanek/tomas-krajnik-cirkevni-nemocnice-maji-sve-misto-v-systemu-ceskeho-zdravotnictvi
Publikováno: 13. 11. 2020