Napsali o nás

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Církevní Nemocnice sv. Kříže Žižkov rozšiřuje zdravotní péči pro Prahu

Článek na České noviny.cz, 14.12.2020

Nemocnice sv. Kříže Žižkov, která patří katolické církvi, v období let 2020 - 2021 plánuje proinvestovat až 40 milionů korun. Kompletní rekonstrukce a modernizace má proměnit nemocnici v atraktivní zdravotnické zařízení v Praze.

Vzhledem k nárůstu pacientů, kteří vyžadují následnou a následnou intenzivní péči, je tento typ zařízení v centrální části Prahy určitě nedostatkový.

"Cílem rekonstrukce je modernizovat nemocnici a zajistit co nejlepší prostředí a služby pro pacienty," říká ředitel Nemocnice Žižkov Tomáš Krajník.

Provoz nemocnice se vrátil katolické církvi na konci roku 2019 a naplánovány byly velké investice, zaměřené na zlepšení podmínek pro pacienty.

Budova v Kubelíkově ulici v blízkosti televizního vysílače na Žižkově kromě lůžkové péče nabízí i ambulantní část nejen pro obyvatele Prahy 2 a Prahy 3. Modernizace této části nemocnice završuje změny provedené v roce 2020. Cílem je zajištění komplexní péče a diagnostiky.

Oddělení lůžkové péče prochází modernizací

Základem nemocnice je dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče. Oproti obdobným zařízením městského, krajského či soukromého charakteru Nemocnice sv. Kříže Žižkov se opírá o řádové sestry. To této péči dává jiný rozměr.

Majitelem budovy a spolumajitelem provozu nemocnice je řád Milosrdných sester sv. Kříže a k charismatu pomoc nemocným odedávna patří.

"Oddělení lůžek následné péče poskytuje léčebnou, komplexní ošetřovatelskou, rehabilitační a psychosociální péči pacientům, kteří vyžadují delší pobyt ve zdravotnickém zařízení po odléčení na akutním lůžku," říká ředitel nemocnice Tomáš Krajník.

Oddělení prochází postupnou rekonstrukcí a modernizací, vznikají i nadstandardní pokoje. Nemocnice pořizuje nové vybavení, včetně polohovacích postelí a diagnostických přístrojů.

Rozvoj rehabilitace v následné péči

Nemocnice sv. Kříže Žižkov se stará zejména o pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách, pacienty dementní, se stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s nutností výživy enterální sondou, i pacienty v terminálním stádiu onemocnění.

Doporučení k pobytu v léčebně musí být stvrzeno ošetřujícím lékařem v nemocnici po proběhlé hospitalizaci, nebo praktickým lékařem, u kterého je pacient zaregistrován. S tímto ochotně poradí sociální pracovnice a lékaři Nemocnice sv. Kříže Žižkov.

"Plánujeme především posílení rehabilitace a nácviku denních činností pacientů tak, aby se mohli co možná nejdříve vracet k běžným činnostem a do svého domácího prostředí," říká ředitel Nemocnice sv. Kříže Žižkov Tomáš Krajník.

"Věnujeme se aktivnímu ošetřovatelství, zaměřenému nejen na fyzickou stránku člověka, ale i na jeho kognitivní funkce a plnění duchovních potřeb. Jsme nemocnicí provozovanou katolickou církví, mezi ošetřovatelským personálem máme i řádové sestry. Nemocnice má vlastní kapli."

Moderní vybavení pokojů

Následná péče disponuje vždy 6 dvoulůžkovými pokoji, s novými postelemi vyššího standardu, bohatá možnost polohování a jsou z ABS plastu pro lepší hygienu a údržbu. Na každém patře je 6 dvoulůžkových pokojů. Jsou i pokoje se sprchou a WC. Dále 4 pokoje se čtyřmi lůžky a 4 pokoje se třemi lůžky.

V rámci probíhající rekonstrukce je na každé patro doplněna místnost pro rehabilitaci a ergoterapii.

Laboratoře a ambulance

V Nemocnici sv. Kříže Žižkov je dostupnost laboratoří, radiodiagnostiky, konziliárních služeb: chirurgie, interna, plicní lékařství, gastroenterologie, kardiologie apod. Léčebná, ošetřovatelská péče, fyzioterapie, ergoterapie, nutriční terapie a další návazná péče je poskytována se zaměřením na spolupráci s rodinami nemocných.

Laboratoře a ambulance jsou určeny i pro nejen obyvatele Prahy 2 a Prahy 3, ale i širší Prahy či Středočeského kraje.

Druhým pilířem Nemocnice Žižkov jsou ambulance specialistů, kteří rozšiřují kapacity a přijímají nové pacienty.

"Důležitý je pro nás rozvoj diagnostiky a ambulantní části nemocnice. Proto také postupně rozšiřujeme spektrum poskytovaných ambulantních služeb včetně vybavení ambulancí lékařskými přístroji a moderním zařízením," říká ředitel nemocnice Tomáš Krajník.

Plicní, kardio, gastro, interní, chirurgie

V současné době jsou v Nemocnici Žižkov ambulance specialistů: Ambulantní centrum pro choroby plicní, hepato-gastroenterologie provozující i metodu transnasální gastroskopie, interní, interní s kardiologickou poradnou, kardiologie či chirurgie.

Dále je k dispozici nutriční poradna, stomická poradna, odběry krve, radiologie a sonografické pracoviště.

"Naší prioritou je rozšiřovat správnou atmosféru a kvalitu poskytované zdravotní péče. Proto investujeme do rozvoje a oprav nemocnice, aby bylo zřejmé, že to myslíme vážně. Tyto všechny kroky mají za úkol zajistit komplexní, kvalitní a ucelenou péči na jednom místě," říká ředitel Nemocnice Žižkov Tomáš Krajník.

Součástí služeb nemocnice na Praze 3 je také provoz lékárny, kde personál si zakládá na poradenské činnosti.

Duchovní péče

Přízemi budovy nemocnice má novou kapli, kde probíhají bohoslužby. Nemocnice sv. Kříže Žižkov nabízí jako jedna z mála zdravotnických zařízení i duchovní péči. V nemocnici pracuje i několik řádových sester.

Katolická církev v Česku provozuje díky řeholním kongregacím pět církevních nemocnic: Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 1, Nemocnici svaté Alžběty Na Slupi v Praze 2, Nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži, Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích a Nemocnici sv. Kříže Žižkov v Praze 3.

Nemocnice sv. Kříže Žižkov je nejmladší nemocnicí v Praze a zároveň ukázkou toho, jaký přínos církev může mít pro rozvoj českého zdravotnického systému. V roce 2019 (po 70 letech) se provoz nemocnice na Žižkově vrátil do rukou církve. Provoz zajišťují subjekt patřící katolické církvi, konkrétně řád Milosrdných sester sv. Kříže a společnost Curafides. Více informací na www.nskz.cz.

Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/pr/zpravy/cirkevni-nemocnice-sv-krize-zizkov-rozsiruje-zdravotni-peci-pro-prahu/1971251
Publikováno: 5. 1. 2021