Napsali o nás

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Menší špitály mají v Praze také své místo, říká šéf Nemocnice sv. Kříže Žižkov

Článek na Pražskýdeník.cz a Pražský deník, 9.11.2020

Katolická církev provozuje prostřednictvím řeholních kongregací v Česku pět církevních nemocnic, přičemž tři z nich jsou v Praze. Nejmenší je Nemocnice sv. Kříže Žižkov, spravovaná Milosrdnými sestrami sv. Kříže. „Církevní nemocnice se nesnaží zvyšovat zisk na úkor toho, co je pacientovi poskytnuto, nebo nestandardně vysokým finančním zapojením rodin, jako je to teď vidět u určitých projektů,“ poznamenal ředitel Tomáš Krajník, který se dlouhodobě snaží o rozvoj ambulantní části špitálu.

Nemocniční kapacity jsou nyní vytížené na maximum. Zdravotnická zařízení zároveň musí minimalizovat riziko nakažení personálu a pacientů. Nakolik se vám daří plnit a „skloubit“ tyto úkoly?

Děláme maximum a máme připraveny krizové plány. Bohužel je složité zamezit veškerým kontaktům a ubránit nemocnici před nákazou. Přestože se nám to donedávna dařilo, nevyhne se to asi nikomu. I náš personál už čelí nákaze. V tomto počtu pozitivních v Praze se prostě nedá již zabránit rozšíření. Přesto neustále zpřísňujeme opatření, aby se podařilo nákazu eliminovat.

Co třeba v tom směru činíte?

Pacient s negativním testem může být za čtyři dny pozitivní. Proto se nové pacienty snažíme izolovat na několik dní, abychom snížili riziko nákazy ostatních. Pevně věřím, že v příštích dnech již nepřekročí počet covid pozitivních pacientů dvacítku. Není ale možné oddělit personál od sociálních kontaktů a přenos covid-19 z rodiny na zdravotníky je teď velmi častý. Nakažlivost této virové infekce je extrémní. Nejen kvůli momentálně napjatým kapacitám oslovujeme zdravotní personál, který by rozšířil naše řady. Nabízíme zázemí církevní a rodinně fungující nemocnice.

Potřebujete hlavně sestry?

Jde především o zdravotní sestry a sanitáře. Snažíme se dělat spoustu změn - a to vyžaduje větší počet personálu a na stávající to klade větší nároky.

Jste v tomto ohledu platově konkurenceschopní oproti státním či soukromým nemocnicím?

Myslíme si že určitě. V posledních dnech se nám podařilo přijmout jak sestry všeobecné tak i rehabilitační, to mi dělá velkou radost. Vzhledem k situaci s koronavirem se totiž pohyb personálu mezi zařízeními téměř zastavil.

Pociťujete kvůli pandemii také zvýšený finanční tlak?

Tady si troufnu mít určité výhrady. Je škoda, že nemocnice menší a regionální nedostaly od vlády včasnou finanční pomoc v odpovídající výši, abychom z těchto peněz mohli sanovat rostoucí náklady v okamžiku, kdy vznikly. Kompenzační vyhláška sice určitou náhradu ušlého zisku řeší, ale z velké části až při vyúčtování příští rok a výše náhrad nereflektuje u následné péče složitost situace a reálné náklady nemocnic v době pandemie. Pro stabilitu zdravotnictví jsou zaměstnanci klíčový prvek, ale velkou část nákladů nesou nemocnice. Jsem tedy velmi rád, že se podařilo alespoň zrealizovat dotaci na platy zaměstnanců, kteří pomáhali v první vlně pandemie. Bohužel na zaslouženou odměnu museli čekat od března do listopadu. Tato situace může v konečném důsledku vést k ohrožení stability zdravotnického systému, který je pro zvládnutí pandemie klíčový.

Nemocnice kvůli ní omezují péči. Zejména plánované výkony, částečně též ambulantní péči. Vnímáte tuto situaci jako rizikovou v dlouhodobější perspektivě?

Chápu nutnost řešit aktuální situaci a pandemii prioritně. Přesto je realitou, že mimo covid-19 umírá pořád více lidí na jiné choroby a je nutné zajistit i tyto pacienty. Nevěnovat se dlouhodobě prevenci je také velmi krátkozraké, i když ji lze krátkodobě omezit. Následky to ovšem bude mít určitě.

Jak se pandemie projevuje konkrétně v preventivní či diagnostické ambulantní péči, případně v ošetřovatelské a rehabilitační, s nimiž má vaše nemocnice velké zkušenosti?

Bohužel se omezují prevence, plánované výkony a včasná diagnostika. Pokud tato situace bude přetrvávat, je zde velké riziko ovlivnění stability systému z důvodu jeho dalšího přetížení nahromaděním těchto věcí. Jsou kladeny obrovské nároky na personál a musíme se denně snažit přizpůsobit činnosti vzniklé situaci. Pro hospitalizovaného člověka je nutné, aby se socializoval, aktivizoval a podporoval se nácvik samoobslužných dovednosti. To vše je velmi ztíženo a navíc je personál nucen hodiny pracovat v ochranných prostředcích, což se už často projevuje i zdravotními komplikacemi.

Řídil jste už „komerční“ nemocnici. Jsou v něčem jedinečné ty církevní?

Práci pro církevní nemocnici jsem si vybral právě proto, že zde spatřuji velké propojení. Například řád sester Křížových má ve svém charismatu péči o staré a nemocné a proto jsem moc rád, že i v naší nemocnici pracují řádové sestry. Velmi dobře doplňují náš personál a často jsou pro nás i motivací.

Má katolická církev v českém zdravotním systému důležitou roli?

V současné době je více aktivní ve sféře následné péče. Má ale i akutní péči. Myslím si, že v budoucnu bude právě v tomto oboru hrát ještě výraznější roli. A to i proto, že je tomu tak i ve všech okolních státech. Považuji za důležité, že církevní subjekty nejsou tak silně orientovány na zisk, ale více na výsledek své práce. To dává do budoucna záruku, že prostor pro církevní aktivity ve zdravotnictví poroste.

A kde vidíte místo Nemocnice Žižkov v rámci pražského zdravotnictví?

V centrální části Prahy je stále větší nedostatek lůžek následné a rehabilitační péče a to nutí pacienty přesouvat se mimo Prahu, kde je bohužel problém s dopravní dostupností pro příbuzné pacientů a klesá frekvence sociálních kontaktů. Proto považuji možnost dojet k nemocnici MHD za velkou výhodu. Jako církevní nemocnice s rodinnou atmosférou nabízíme alternativu k velkým fakultním nemocnicím, často s nimi i na umísťování pacientů do následné péče úzce spolupracujeme.

Jaké typy péče poskytujete?

V současné době jsou v Nemocnici Žižkov ambulance specialistů: ambulantní centrum pro choroby plicní, hepato-gastroenterologie, interní, interní s kardiologickou poradnou, kardiologie, v přípravě je chirurgie. Dále je k dispozici nutriční poradna, stomická poradna, odběry krve, radiologie a sonografické pracoviště. Naší prioritou je vrátit do nemocnice tu správnou atmosféru a kvalitu poskytované zdravotní péče. Proto investujeme do rozvoje a oprav nemocnice, aby bylo zřejmé, že to myslíme vážně.

Kam konkrétně chcete nemocnici směřovat?

Nemocnice sv. Kříže disponuje ambulantní i lůžkovou částí. Stěžejní je péče následná a rehabilitační. Na ně se chceme orientovat i v budoucnu. Počítáme však s jejich rozvojem. Plánujeme především posílení rehabilitace a nácviku denních činností pacientů, tak, aby se mohli co možná nejdříve vracet k běžným činnostem a do svého domácího prostředí.

Zdroj: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/nemocnice-covid19-kapacita-luzek-prevence-ambulance.html
Publikováno: 12. 11. 2020

Fotogalerie