Napsali o nás

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Následná a rehabilitační péče v centru Prahy usiluje o návrat pacientů do života

Článek na MEDIASHOW.cz, 12.11.2021

Výraznou proměnou v uplynulých dvanácti měsících si prošla následná, ošetřovatelská a rehabilitační péče v Praze 3. Nemocnice sv. Kříže Žižkov se vrátila církvi a řád sester sv. Kříže z Kroměříže v širším centru Prahy se rozhodl klasickou léčebnu dlouhodobě nemocných přeměnit na poskytovatele zdravotní péče, která usiluje o návrat pacienta do života.

Když se řekne nemocnice, obvykle si představíme oddělení interny či chirurgie, kde se léčí pacienti po akutních stavech, často po operacích.
Když se řekne léčebna dlouhodobě nemocných, mnozí si představí tzv. "poslední štaci". Avšak vývoj ve zdravotnictví míří stále kupředu, a také se mění jednotlivá zařízení a poskytování zdravotních a ošetřovatelských služeb.

Především akutní nemocnice jsou ty, které disponují základním komplementem k zajištění akutní zdravotní péče. Jakmile se pacient zotaví, je obvykle přesunut na standardní pokoj k doléčení. Po určité době obvykle míří do domácího ošetření.

Avšak ne všichni pacienti se mohou vrátit domů, potřebují další ošetřovatelskou či rehabilitační péči. Mnozí pacienti z dlouhodobého ležení mají ochablé svalstvo nebo potřebují trénovat jiné smysly. Nejsou už ale v akutním stavu, aby nadále pobývali v akutní nemocnici, zároveň nemohou být propuštěni do domácího prostředí z důvodu nemožnosti dalšího ošetřovatelství ze strany rodiny.

Proto vznikají zařízení jako Nemocnice sv. Kříže Žižkov v Kubelíkově ulici v Praze 3. Lůžková oddělení s celkovými 75 lůžky jsou vybavena pro pacienty tak, aby mohla poskytovat následnou a rehabilitační péči. Není to tedy o tom, že pacient celé dny jen leží - naopak cílem je pacienta znovu "rozhýbat" a umožnit mu se pokusit vrátit k běžným činnostem, které dělal před svou prvotní hospitalizací v akutní nemocnici.

K tomu slouží mnoho drobností i velkých změn. Především rekonstrukcí a modernizací prochází celá budova, a to včetně jednotlivých oddělení s pokoji.

Jsou to zejména nové polohovací postele, noční stolky, sociální zázemí. Dále kompenzační pomůcky pro imobilní pacienty. Součástí oddělení jsou i společné prostory, kde pacienti, pokud jim to jejich zdravotní stav umožňuje, snídají, obědvají i večeří.

Kuchyně a stravování je další důležitou změnou v Nemocnici sv. Kříže Žižkov. Velkou rekonstrukcí a dovybavením prošla kuchyně. Kuchařský personál připravuje několik jídel dle stanovených požadavků v rámci zdravotní, dietní a nutriční stravy pro pacienty tak, jak to vyžaduje zdravotní stav pacienta.
V rámci léčby se o pacienty starají ošetřovatelky a ošetřovatelé, všeobecné zdravotní sestry i rehabilitační pracovníci. Jednotlivá oddělení byla vybavena rehabilitačními pomůckami, které slouží pro pacienty, aby trénovali své motorické schopnosti. Často pacienti nejprve leží, poté se přesunou na jezdící vozíky či křesla a učí se znovu chodit.

Bezbariérovost v budově Nemocnice sv. Kříže Žižkov je samozřejmostí. Byla vybudována nová velká letní terasa v 6. patře s nádherným výhledem. Terasa od jara do podzimu slouží nejen pro podávání jídel na čerstvém vzduchu, ale i k posezení mimo zdi budovy v husté zástavbě pražského Žižkova.

Zajištěna je i zdravotní péče. V budově se nachází Ambulantní centrum Nemocnice Žižkov s ordinacemi. Kardiologie, chirurgie, interna, plicní a gastroenterologie tvoří základ zdravotní péče, který je využíván i pro hospitalizované pacienty. K tomu je v budově SONO a RTG pracoviště s laboratoří.

Kromě zdravotní péče je důležitá i duševní podpora pacientů. Pro překonání mnoha komplikací je důležité v rámci zlepšování zdravotního stavu mít i "čistou hlavu". Církevní nemocnice má v budově kapli a pravidelně se i jednou měsíčně koná mše svatá.

Důležitá je spolupráce s rodinou pacienta. Pokud akutní nemocnice rozhodne o přeložení pacienta do podobného zařízení, jaké nabízí Nemocnice sv. Kříže Žižkov, rodina pacienta se může případně rozhodnout a využít volby zdravotnického zařízení.

Doporučen je tento postup: zkontaktování sociální pracovnice Nemocnice sv. Kříže Žižkov, dále ošetřujícího lékaře v akutní nemocnici a praktického lékaře pacienta. Na této komunikační ose probíhá proces přejímky pacienta. Více informací poskytne Lucie Řeháková, www.nskz.cz.

Zdroj: https://www.mediashow.cz/lifestyle/nasledna-a-rehabilitacni-pece-v-centru-prahy-usiluje-o-navrat-pacientu-do-zivota.html
Publikováno: 22. 11. 2021