Napsali o nás

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Nemocnice Žižkov díky církvi prochází rozvojem a modernizací

Článek na Echo24.cz, 21.1.2021

Církev vstoupila více do zdravotnictví a provozování nemocnic. Příkladem je pět zařízení v Česku, z toho tři v Praze. Nemocnice sv. Kříže Žižkov prochází rozvojem a celkovou modernizací. Praha 3 díky tomu získává vlastní nemocnici s lůžkovou a ambulantní částí.

Církev a zdravotnictví. Jak to jde k sobě? "Práci pro církevní nemocnici jsem si vybral, právě proto, že zde spatřuji velké propojení. Například řád sester Křížových má ve svém charismatu péči o staré a nemocné a proto jsme moc rád, že i v naší nemocnici pracují řádové sestry. Velmi dobře doplňují náš personál a často jsou pro nás i motivací," říká ředitel a jednatel Nemocnice Žižkov Tomáš Krajník.

Nemocnice Žižkov je nejmladší nemocnicí v Praze a zároveň ukázkou toho, jaký přínos církev může mít pro rozvoj českého zdravotnického systému. V roce 2019 (po 70 letech) se provoz nemocnice na Žižkově vrátil do rukou církve, konkrétně řádu Milosrdných sester sv. Kříže a společnosti Curafides.

„Jsou aktivity, které církev dotuje, jelikož je považuje za přínosné a za službu lidem,“ říká ředitel Nemocnice Žižkov Tomáš Krajník a poukazuje na rozdíl mezi majitelem čistě soukromým a církevním, přestože i církev pro provozování zdravotní péče založila obchodní společnosti.

Církev staví na nohy nemocnice

Ukázka rozdílného přístupu komerčního soukromníka a církevního majitele je vidět na Nemocnici sv. Kříže Žižkov v Kubelíkově ulici v Praze 3.

Zanedbaná a podinvestovaná budova, špatná image, nerozvíjení služeb. To byl stav do roku 2019. Od roku 2020 nemocnice na Žižkově prochází bouřlivou proměnou a modernizací. „Od majitelů cítím velkou podporu v projektech směřujících ke zvýšení komfortu péče a její kvality,“ říká Tomáš Krajník. Během dvou let plánuje proinvestovat 40 milionů korun.

Nemocnice sv. Kříže Žižkov chce rozvíjet následnou a rehabilitační péči a zároveň buduje portfolio odborných ambulancí specialistů, kteří rozšíří nabídku v Praze. Nyní se specializuje na plicní, kardio, gastroenterologii, internu, chirurgii. Má vlastní RTG a sono pracoviště. Nabídku doplňuje nutriční a stomická poradna a laboratoř s odběrem krve.

Církev v českém zdravotnictví

"V současné době je katolická církev více aktivní ve sféře následné péče, ale i v akutní. Myslím si, že v budoucnu bude právě v tomto oboru hrát ještě výraznější roli, a to i proto, že je tomu tak i ve všech okolních státech. Považuji za důležité, že jako církevní subjekty nejsou tak silně orientovány na zisk, ale více na výsledek své práce. To dává do budoucnu záruku, že prostor pro církevní aktivity ve zdravotnictví poroste," říká Tomáš Krajník.

Jakou roli hraje Nemocnice Žižkov v Praze?

V centrální části Prahy je stále větší nedostatek lůžek následné a rehabilitační péče a to nutí pacienty přesouvat se mimo Prahu, kde je problém s dopravní dostupností pro příbuzné pacientů a klesá frekvence sociálních kontaktů.

"Proto považuji možnost dojet k nemocnici MHD jako velkou výhodu. Jako církevní nemocnice s rodinnou atmosférou, nabízíme alternativu velkým fakultním nemocnicím, často s nimi i na umísťování pacientů do následné péče úzce spolupracujeme," říká Tomáš Krajník.

Katolická církev v Česku provozuje díky řeholním kongregacím pět církevních nemocnic: Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 1, Nemocnici svaté Alžběty Na Slupi v Praze 2, Nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži, Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích a Nemocnici sv. Kříže Žižkov v Praze 3.

Zdroj: https://echo24.cz/a/SfNMM/nemocnice-zizkov-diky-cirkvi-prochazi-rozvojem-a-modernizaci
Publikováno: 30. 1. 2021