Napsali o nás

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Chlopenní vady - příznaky, diagnostika, léčba

Chlopenní vady představují skupinu onemocnění různého původu, která vedou k narušení jejich funkce a následně i čerpací funkce srdce.

Každá chlopeň může být postižena buď nedomykavostí (kdy dovoluje zpětný tok v době uzavření chlopně) nebo zúžením (kdy klade odpor toku krve při otevřené chlopni).

Výskyt onemocnění chlopní stoupá s věkem, většinou důsledkem degenerativního postižení a přítomnost chlopenní vady zvyšuje riziko úmrtí.

Mezi lidmi nad 75 let trpí některou z chlopenních vad asi každý desátý člověk. 

Diagnostické metody

Nejčastější vadou v dospělosti je aortální stenóza, tj. zúžení aortální chlopně, což vede k vzniku příznaků jako dušnost, bolesti na prsou a omdlévání při zátěži (synkopy). U nedomykavosti aortální chlopně, jsou příznaky jsou podobné jako u aortální stenózy.

Druhá nejčastější získaná chlopenní vada je mitrální regurgitace, tj. nedomykavost dvojcípé chlopně.

Hlavním klinickým projevem je dušnost, časté jsou poruchy srdečního rytmu. Nicméně chlopenní vada se někdy dlouhá léta nemusí projevovat vůbec a pacient o ní nemusí vědět. Většinu významných chlopenních vad lze odhalit především z poslechu srdce fonendoskopem, protože jak zúžení, tak nedomykavost chlopní způsobují šelesty.

Hlavním diagnostickým nástrojem je v současnosti echokardiografie, event. v nejasných případech lze ověřit významnost chlopenních vad srdeční katetrizací nebo doplněním zátěžových vyšetření.

V řadě případů lze zpomalit rozvoj příznaků nebo vzniku arytmií podáváním různých léků, významnou chlopenní vadu však léky vyléčit nelze. Hlavní léčebnou metodou u chlopenních vad je dosud léčba chirurgická, většinou se postižená chlopeň nahradí chlopní umělou – tzv. protézou. Někdy lze provést tzv. plastiku chlopně – tj. úpravu bez potřeby implantace protézy.

Léčba

V řadě případů (vrozených zúžení chlopně nebo i mitrální stenózy) je možné roztáhnout zúženou chlopeň pomocí speciálního balonku na katetru (tzv. balónková valvuloplastika).

V posledních letech se začínají rozvíjet katetrizační techniky, které dovolují implantaci umělé chlopně do aortální pozice u pacientů s vysokým rizikem operace.

Objednejte se do kardiologické ambulance Nemocnice sv. Kříže Žižkov přes online formulář.
Publikováno: 21. 8. 2023

Fotogalerie