Napsali o nás

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Tělocvična v Nemocnici sv. Kříže zlepší rehabilitační péči. Trendem je vracet pacienty do života

Článek na MEDIASHOW.cz, 30.6.2022

Důraz na rehabilitaci pacientů léčících se na odděleních následné péče klade od změny provozovatele církevní Nemocnice sv. Kříže Žižkov v Praze 3. Po rekonstrukci oddělení je v plánu vybudování i tělocvičny pro rehabilitace.

Budova Nemocnice sv. Kříže Žižkov v Kubelíkově ulici v Praze 3 bude rozšířena o novou tělocvičnu, která bude sloužit pro rehabilitace hospitalizovaných pacientů.

Od převzetí zdravotní péče řádovými sestrami sv. Kříže na konci roku 2019 dochází k postupné kompletní rekonstrukci budovy i zázemí. Kromě rekonstrukce jednotlivých pater, kde jsou pacienti, je posilována zdravotní a sociální péče nejen o pomůcky a kvalifikovaný personál, ale také o rehabilitace.

Důraz na rehabilitace je odrazem nového přístupu k pacientům a snaze je vracet do běžného života po prodělání vážného onemocnění, které je na delší čas upoutalo na nemocniční lůžko.

Následná péče s rehabilitací

Rehabilitační cvičení probíhají na jednotlivých odděleních - ať už ve společných prostorách či na pokojích.

Avšak kvůli komfortu je plánováno vybudování samostatného prostoru - tělocvičny - pro pacienty, a to přímo v budově nemocnice v Kubelíkově ulici.
V uplynulých dvou letech probíhala rekonstrukce ambulantního centra a jednotlivých lůžkových oddělení. Nemocnice sv. Kříže Žižkov využívá vhodného umístění v lokalitě širšího centra hlavního města. Proto je vhodným zdravotnickým zařízením pro pacienty a jejich rodinné příslušníky Pražanů, kteří potřebují mít tzv. doléčovací péči po vážné nemoci v širším centru hlavního města.

V Kubelíkově ulici na Žižkově jsou dvě hlavní lůžková oddělení: následná péče s důrazem na ošetřovatelství a rehabilitaci, a dále dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP).

Zatímco DIOP je určen pro spíše nevyléčitelné pacienty, kteří potřebují nonstop péči, následná péče je vhodná pro pacienty, u kterých je předpoklad doléčení a možnost vrácení pacienta do domácího prostředí. Součástí obou oddělení jsou rehabilitace.

U pacientů nyní probíhají na pokojích či ve společných prostorách oddělení. K dispozici je široká paleta rehabiliatčních pomůcek a přístrojů. Důraz je kladen i na kvalifikovaný personál orientovaný na rehabilitační péči.

Následná péče a ambulance v jedné budově

Trendem je u podobných zařízení budovat i tělocvičnu. Vzhledem ke stáří budovy a stísněnosti objektu tato fáze modernizace objektu přichází v úvahu až nyní, což se tak děje. Cílem je vybudovat tělocvičnu, která umožní cvičení pro hospitalizované pacienty.

Kompletní proměnou prošly i jednotlivé pokoje pacientů. Moderní polohovací postele, sociální zařízení, televizor a další pomůcky jsou standardem.

Nechybí ani doplnění zařízení jako je klimatizace, okenní rolety jsou samozřejmostí. Pacienti mohou navštěvovat i venkovní střešní terasu.

Velkou proměnou prošla i nemocniční kuchyně a nabídka jídel. K dispozici je i nemocniční kaple. A nezbytná synergie v podobě ambulantního centra přímo v budově s hlavními specializacemi: plicní, kardiologie, gastroenterologie, interní a chirurgie. V budově je k dispozici i RTG a SONO pracoviště.

Zdroj: https://www.mediashow.cz/praha/telocvicna-v-nemocnici-sv-krize-zizkov-zlepsi-rehabilitacni-peci-trendem-je-vracet-pacienty-do-zivota.html
Publikováno: 14. 9. 2022