Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Ambulance jsou v provozu, avšak s upravenými pravidly

I přes vyhlášená omezení českou vládou, tzv. lockdown od čtvrtka 22.10.2020, odborné ambulance Nemocnice sv. Kříže Žižkov poskytují zdravotní péči - provoz neomezují. Pacienti se ale musí řídit upravenými pravidly.

Především je důležité, aby pacient, pokud má příznaky respiračního onemocnění, nevstupoval do prostor ambulancí Nemocnice Žižkov. Měl by zůstat doma a kontaktovat praktického lékaře.

V rámci zachování bezpečného provozu ambulance pacient před jakoukoli návštěvou by měl využít telefonický či emailový kontakt. Podrobnosti zde. Naší snahou je v rámci objednávkového systému návštěvu naplánovat na konkrétní hodinu s cílem zkrátit dobu pobytu v ambulanci pouze na nezbytně nutnou dobu, což sníží riziko přenosu jakékoliv infekční choroby.

V době ranních odběrů (přibližně první dvě ordinační hodiny) a z důvodu velkého množství probíhajících telekonzultací s lékařem, prosíme o trpělivost, pokud se pacient ihned nedovolá. V případě, že požadavek snese odkladu, pacient by měl volat v odpoledních hodinách či využít emailu.

V případě, že pacient dopředu ví, že se nemůže dostavit na objednaný termín, ať kontaktuje ambulanci. Termín bude nabídnut ostatním pacientům. To platí i v případě mírného zpoždění, kdy čas ošetření dle aktuálních možností ambulance bude posunout či přizpůsoben. V opačném případě (bez omluvy) nebude možné pacienta v daný den již ošetřit a bude nabídnut jiný termín. 

Další opatření:
- Vstup pouze se zakrytými ústy a nosem.
- V čekárně v jednu dobu mohou být maximálně 2 až 5 pacientů, ostatní musí počkat venku mimo prostor ambulancí.
- Administrativní úkony a recepty probíhají prostřednictvím online objednávky nebo e-mailem. Při žádosti o recept a pro urychlení vyřízení požadavku je nutné uvést vždy název léku, jméno a příjmení pacienta, datum narození pacienta a telefonní číslo, na které má být kód zaslán.
Publikováno: 21. 10. 2020