Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Co je ischemická choroba srdeční - ICHS a jak probíhá vyšetření

Ischemická choroba srdeční (ICHS) je onemocnění koronárních (věnčitých) tepen (tepny, zásobující krví vlastní srdeční sval), vedoucí k jejich zužování a následně k nedostatečnému zásobení srdečních buněk krví. Patří sem také stavy po srdečním infarktu a námahová angina pectoris (bolesti na hrudi při námaze).

Příčinou ICHS je ateroskleróza (kornatění) věnčitých tepen, kdy postupně dochází ke zmenšování jejich průsvitu (ucpávání). Takto postižené tepny nejsou schopny přivádět dostatečné množství krve k buňkám srdečního svalu a způsobují jejich nedokrevnost (ischemii).

ICHS se nejčastěji projevuje jako bolest na prsou buď při určitém stupni námahy (námahová angina pectoris) nebo v klidu (infarkt myokardu nebo nestabilní angina pectoris).

Projevy

Hlavním klinickým projevem infarktu myokardu je typicky klidová dlouhotrvající bolest na hrudníku, která se může šířit do krku, dolní čelisti, zubů, jedné nebo obou horních končetin, může být v zádech nebo v oblasti břicha. U části nemocných proběhne infarkt myokardu jako klinicky němá příhoda bez jakýchkoliv příznaků.

Vyšetření

Diagnosa infarktu myokardu je potvrzena při prvním kontaktu s lékařem po natočení EKG křivky a na základě typických biochemických změn. Mezi další diagnostické metody patří echokardiografie a selektivní koronarografie, která kromě přesného zobrazení věnčitého řečiště umožní i jednoznačné rozhodnutí o další efektivní léčbě nemocného.

Objednání vyšetření

Neváhejte s objednáním vyšetření v kardiologické ambulanci Nemocnice Žižkov.

Další informace o vyšetření

Kardiologie Praha 3 MUDr. Jan Pavlovič, CSc., MUDr. Pavel Pražák, MUDr. Miroslav Derevjanik
Publikováno: 13. 2. 2021