Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Fotogalerie: Natáčení osvětové kampaně k prevenci s Davidem Matáskem

Nemocnice sv. Kříže Žižkov spustila na přelomu zimy a jara velkou kampaň složenou ze dvou vzájemně se prolínajících bloků - image kampaň a osvětová kampaň k preventivním vyšetřením. 

Patronem a tváří se stal herec David Matásek, který má s nemocnicí vlastní zkušenost a bydlí v Praze 3.

První velkou kampaň na širším území Prahy připravila Nemocnice sv. Kříže Žižkov, kterou vlastní a provozuje Česká provincie Kongregace milosrdných sester svatého Kříže,  tzv. in-house ve spolupráci s agenturou MediaShow Digital (PR Nest Media). 

Nemocnice sv. Kříže Žižkov navázala spolupráci s hercem a obyvatelem Prahy 3 Davidem Matáskem, který má osobní zkušenost s nemocnicí. Podílí se tak na image kampani a kampani k prevenci pro specializace plicní, gastroenterologie a kardiologie. 

Vzniklo celkem sedm videospotů různých délek. Kromě dvou image spotů na nemocnici i image spot pro lékárnu a medailonek hlavní tváře z řad lékařů - MUDr. Ondřeje Krajníka. A dále tři edukační videospoty pro jednotlivé ambulance. 

Videospoty se natáčely v reálném prostředí, s reálnými lékaři a personálem, s reálnými pacienty. Autorem kreativy, scénářů a copywritingu je Radek Pešout. Produkci zajistila agentura MediaShow Digital (PR Nest Media). 

Režisérem videospotů je Tomáš Bláha, zvuk zajistil Michael Kocáb mladší.
Publikováno: 28. 2. 2023

Fotogalerie