Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Hezké Vánoce a PF 2022: Jaký byl rok 2021 v Nemocnici sv. Kříže Žižkov

Vedení Nemocnice sv. Kříže Žižkov přeje pacientům, zaměstnancům, spolupracovníkům a partnerům příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do Nového roku. 

Během uplynulých 12 měsíců jsme prožili dynamický vývoj a rozvoj nemocnice, a úspěšně navázali na téměř 100 letou tradici budovy v Kubelíkově ulici v Praze 3. 

V roce 2019 se budova a provoz vrátil do rukou České provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže z Kroměříže a vedením nemocnice byl jmenován jednatel a ředitel Mgr. Tomáš Krajník a druhou jednatelkou Jaroslava Bortlová. 

První velké změny byly zahájeny v roce 2020, kdy započala rekonstrukce budovy a byl postupně uváděn nový koncept poskytování zdravotní ambulantní a lůžkové péče. 

I přes nelehké období roku 2020 a končícího roku 2021, kdy bylo nutné se vypořádat v každodenním provozu s onemocněním covid-19 (pravděpodobně to bude i nutnost v roce 2022), se podařilo mnoho nových věcí, které mají za cíl se etablovat jako významný poskytovatel zdravotní péče v Praze 3. 

Změny lze rozdělit na investiční a provozní. 

Do první kategorie přidejme a připomeňme například: 
- pokračování rekonstrukce budovy 
- rekonstrukce a modernizace kuchyně (červenec)
- realizace nemocniční kaple (duben)
- rekonstrukce a modernizace ambulantního centra (čekárna, ordinace)
- rekonstrukce jednotlivých lůžkových oddělení
- modernizace lůžkových pokojů a společných prostor
- rekonstrukce RTG a SONO pracoviště vč. digitalizace (listopad) 
- dovybavení terasy v 6. patře budovy (srpen)
- pokračování v budování bezbariérovosti budovy (výtah)
- vybudování zázemí pro personál na odděleních (prosinec) 

V kategorii druhé můžeme shrnout: 
- rozšíření poskytování ambulantního spektra o novou chirurgii (leden)
- otevření očkovacího místa s očkováním proti nemoci covid-19 (březen)
- realizace kontaktního centra pro očkovací místo i ambulance (březen) 
- zefektivnění pracovních procesů 
- rozšíření nabídky jídel pro zaměstnance i pro pacienty (např. více teplých večeří)
- první tisková konference s médii informující o rozvoji nemocnice (srpen)
- marketingová podpora nemocnice a rozšíření povědomí služeb 
- koncert na terase nemocnice
- změny v nemocniční lékárně (říjen) 
- rozvíjení služeb pro hospitalizované pacienty (rehabilitace, péče). 

V roce 2021 bylo cílem navázat na předchozí rok a urychlit rekonstrukci a modernizaci budovy. Zároveň zkompletovat zdravotní služby a rozdělit je na ambulantní a lůžkovou část. Významnou součástí se stalo očkovací centrum zejména pro obyvatele Prahy 3. Ve druhé polovině roku i k zahájení proměny lékárny a RTG a SONO pracoviště a digitalizace. Pokračování modernizace probíhalo i na lůžkových odděleních. 

Po celý rok 2021 jsme se všichni potýkali se zvládnutím onemocnění covid-19, kromě léta. Poděkování je všem zaměstnancům a spolupracovníků podílejících se na zvládnutí této epidemie v naší nemocnici - ať už v očkovacím centru, v ambulantním centru i na lůžkových odděleních. I přes zvýšené požadavky na hygienu a ochranu pacientů a personálu se vše zvládlo a rizika byla omezena.  

V této nelehké době se prokázalo, že Nemocnice sv. Kříže Žižkov v Praze 3 má své místo a plní účel, pro který byla zřízena. 
Publikováno: 23. 12. 2021