Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Jak funguje a čím se liší vakcína Moderna od Pfizeru

Zatímco velkokapacitní očkovací centra v Praze aplikují vakcínu Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech, menší očkovací centra - jako je Nemocnice sv. Kříže Žižkov - aplikují vakcínu Moderna. 

Jak vakcína funguje?

Níže popsané informace jsou využity z informací SÚKL popsané na webu SeznamZprávy.cz z 12.1.2021

Obecně je úkolem vakcín připravit organismus k tomu, aby se sám dokázal onemocnění covid-19 bránit. Podobně jako u Comirnaty - látky od Pfizeru a BioNTechu - jde i v případě Moderny o mRNA vakcínu.

Látka obsahuje molekulu označovanou jako messenger RNA, která nese instrukce k vytvoření takzvaného spike proteinu. Tento protein se nachází na povrchu SARS-CoV-2 a virus ho potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu.

„Když se vakcína podá člověku, některé z jeho buněk získají instrukce z mRNA a budou dočasně vytvářet tento spike protein. Imunitní systém dané osoby poté rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje bílé krvinky pro obranu organismu,“ vysvětlil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Jestliže se člověk později setká s virem SARS-CoV-2, jeho imunitní systém virus rozpozná a organismus bude připraven se proti němu bránit. Zmiňovaná mRNA z vakcíny přitom v těle nezůstane, krátce po očkování se rozloží.

Je účinnější Pfizer, nebo Moderna?

Obě látky prošly řadou testů a klinických studií, které vědci provedli na desítkách tisíc lidí. Obě přitom vykazují podobnou a velmi vysokou počáteční účinnost. Jak dlouho tento efekt vydrží, zatím není změřeno.

Do klinického hodnocení vakcíny od Moderny se zapojilo zhruba 30 000 lidí mezi 18 a 94 lety, polovina dostávala vakcínu a polovina placebo. Hodnocení ukázalo u lidí očkovaných vakcínou snížení případů onemocnění s příznaky o 94,1 procenta. U pacientů s rizikem vážného průběhu nemoci covid-19, jako jsou lidé s chronickým onemocněním plic, srdečním onemocněním, obezitou, onemocněním jater, diabetem nebo infekcí HIV, ukázala účinnost 90,9 procenta.

U Comirnaty vše probíhalo na podobném principu. Studie však zahrnovaly lidi už od 16 let věku. Vakcína v klinickém hodnocení prokázala 95procentní účinnost. Klinické hodnocení rovněž prokázalo přibližně 95procentní účinnost u očkovaných osob s rizikem rozvoje závažného průběhu covidu.

V čem se tedy obě látky liší?

Vakcíny mají mnoho společného a liší se jen v několika ohledech. Obě jsou takzvaně dvoudávkové. Po první dávce tedy musí očkovaný přijít ještě na druhou aplikaci, aby se docílilo nejvyšší možné ochrany před onemocněním. V případě Moderny je interval 28 dní, u vakcíny společnosti Pfizer je to 21 dní. Liší se například také tepelné podmínky, ve kterých jsou obě vakcíny skladovány.

Má vakcína od Moderny vedlejší účinky?

Stejně jako kterýkoli jiný léčivý přípravek může i vakcína způsobit nežádoucí účinky.

V klinickém hodnocení byly obvykle mírné nebo středně závažné a odezněly do několika dní po očkování.

Zahrnovaly bolest a zduření v místě injekce, pocit velké únavy, zimnici, horečku, zduření nebo citlivost lymfatických uzlin v podpaží, bolest hlavy, svalů a kloubů, pocit na zvracení a zvracení. Vyskytly se přitom u více než jednoho člověka z 10 očkovaných.

U méně než jedné osoby z 10 se vyskytlo zarudnutí, kopřivka a vyrážka v místě injekce. Dále se u méně než jednoho očkovaného ze 100 vyskytlo svědění v místě injekce.
Publikováno: 11. 5. 2021