Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Kardiologie Praha 3 MUDr. Jan Pavlovič, CSc., MUDr. Pavel Pražák, MUDr. Miroslav Derevjanik

Kardiologická ambulance v Kubelíkově ulici v Praze 3 v Nemocnici sv. Kříže Žižkov ordinuje od pondělí do pátku (pondělí, pátek 7 - 13, útery, středa, čtvrtek 7 - 15).

Ordinují lékaři MUDr. Jan Pavlovič, CSc., MUDr. Pavel Pražák, MUDr. Miroslav Derevjanik.

Co je kardiologická ambulance v Nemocnici Žižkov?

Kardiologická ambulance je určena ke sledování pacientů s ischemickou chorobou srdeční, zvláště po prodělaném infarktu myokardu, pro pacienty s hypertenzí, poruchou srdečního rytmu, chlopenními vadami a dalšími srdečními onemocněními.

Co je ischemická choroba srdeční - ICHS?

Pro srdeční svalovinu je důležitý neustálý přísun kyslíku a živin k udržení její funkce a vitality. Jestliže tomu tak není, dochází k nedokrvení -ischemii myokardu, což nazýváme ischemickou chorobou srdeční - ICHS. Projevy onemocnění jsou široké - od asymptomatické (bezpříznakové) ICHS, přes přechodnou ischémii (obvykle se projevující anginou pectoris - bolestí na hrudníku), ischemickou nekrózu - odumření srdeční svaloviny (infarkt myokardu) až po srdeční selhání a náhlou smrt. 

Co je infarkt myokardu?

Infarkt myokardu je jedním z projevů ischemické choroby srdeční. Jedná se o ischemické ložiskové odumření části srdečního svalu, které vzniká při uzávěru nebo výrazném zúžení v povodí levé nebo pravé věnčité tepny. Ve většině případů se jedná o uzávěr způsobený krevní sraženinou právě v místě zúžené věnčité tepny. Zcela vzácně může být toto postižení způsobeno zánětem tepny, vmetkem (embolem) nebo spasmem. Infarkt myokardu může postihovat levou i pravou komoru srdeční. Velikost odumřelé srdeční svaloviny je různá podle místa a velikosti uzavřené věnčité tepny.

Co je hypertenze?

Hypertenze patří s ischemickou chorobou srdeční k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním. Hypertenze má úzký vztah k úmrtnosti na cévní mozkové příhody, ischemickou chorobu srdeční, progresi srdečního selhání, selhání ledvin a jiné vaskulární choroby.

Co jsou poruchy srdečního rytmu – arytmie?

Poruchy srdečního rytmu nazývané odborně arytmie patří mezi nejčastější srdeční onemocnění. Ve většině případů jde o naprosto nezávažné arytmie, které si postižený člověk vůbec neuvědomuje a které lze zachytit pouze dlouhodobým monitorováním elektrokardiogramu.

Kromě toho existuje celá řada záchvatovitých nebo setrvalých poruch srdečního rytmu, ať ve smyslu plus (rytmus rychlejší než normálně) nebo minus (pomalý rytmus nebo dlouhé pauzy v srdeční činnosti), které mohou působit nemocnému celou řadu obtíží.

Zatímco u jinak zdravých lidí nepředstavují tyto arytmie až na výjimky bezprostřední ohrožení života, u nemocných s postižením srdce (například po infarktu myokardu) mohou být některé arytmie životu nebezpečné.

Objednání na vyšetření

Kardiologická ambulance Nemocnice Žižkov má ordinační hodiny v Kubelíkově ulici (info zde). Objednat se lze na telefonu 221 012 218 (219).

Do Nemocnice Žižkov se lze dostat MHD: V blízkosti stanice metra A Jiřího z Poděbrad a zastávky tramvaje (č. 5, 9, 15, 26) Husinecká. Podrobnosti zde.
Publikováno: 13. 2. 2021