Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Následná a rehabilitační péče Praha

Nemocnice sv. Kříže Žižkov přijímá nové pacienty. Lůžková část nabízí jednu z mála možností na následnou a dlouhodobou péči s rehabilitací v samém centru Prahy. Nemocnice v Kubelíkově ulici v blízkosti televizního vysílače patří katolické církvi a nabízí i duchovní služby.

Pro koho je léčba určena

Léčba v Nemocnici sv. Kříže je určena zejména pro pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách, pacienty dementní, se stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s nutností výživy enterální sondou, i pacienty v terminálním stádiu onemocnění.

Doporučení k pobytu v léčebně musí být stvrzeno ošetřujícím lékařem v nemocnici po proběhlé hospitalizaci, nebo praktickým lékařem, u kterého je pacient zaregistrován. Stačí se na personál nemocnice obrátit, s vyřízením žádosti pomůže.

Rehabilitace a ošetřovatelství

V Nemocnici sv. Kříže Žižkov posilujeme rehabilitace a nácvik denních činností pacientů tak, aby se mohli co možná nejdříve vracet k běžným činnostem a do svého domácího prostředí.

Věnujeme se aktivnímu ošetřovatelství, zaměřenému nejen na fyzickou stránku člověka, ale i na jeho kognitivní funkce a plnění duchovních potřeb. Jsme nemocnicí provozovanou katolickou církví, mezi ošetřovatelským personálem máme i řádové sestry. Nemocnice má vlastní kapli.

Dlouhodobá ošetřovatelská péče

Nemocnice sv. Kříže Žižkov provozuje i dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči (DIOP).

Oddělení poskytuje intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci. Ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty.

DIOP poskytuje péči pacientům překládaným z akutní intenzivní péče s postupným přechodem do léčebny dlouhodobě nemocných či obdobného pracoviště.

Další informace o následné a ošetřovatelské péči

Následná, doléčovací a rehabilitační péče
Publikováno: 14. 12. 2020