Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Následná, doléčovací a rehabilitační péče

Lůžková část Nemocnice sv. Kříže Žižkov nabízí jednu z mála možností na následnou a dlouhodobou péči s rehabilitací v samém centru Prahy.

Hlavním zaměřením následné péče v Nemocnici sv. Kříže Žižkov je poskytování specializované zdravotní péče zaměřené především na doléčení po stadiu akutních stavů, ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpícími dlouhotrvajícími chorobami. Do léčebného procesu jsou přijímáni pacienti, u kterých je nutná dlouhodobá rehabilitační nebo následná péče.

Rozvoj rehabilitace v následné péči

Jedná se zejména o pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách, pacienty dementní, se stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s nutností výživy enterální sondou, i pacienty v terminálním stádiu onemocnění.

Doporučení k pobytu v léčebně musí být stvrzeno ošetřujícím lékařem v nemocnici po proběhlé hospitalizaci, nebo praktickým lékařem, u kterého je pacient zaregistrován. Stačí se na personál nemocnice obrátit, s vyřízením žádosti pomůže.

Dlouhodobá ošetřovatelská péče

Nemocnice sv. Kříže Žižkov provozuje i dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči (DIOP).

Oddělení poskytuje intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci. Ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty.

DIOP poskytuje péči pacientům překládaným z akutní intenzivní péče s postupným přechodem do léčebny dlouhodobě nemocných či obdobného pracoviště. Oddělení má 10 lůžek.

Laboratoře a ambulance

V Nemocnici sv. Kříže Žižkov je dostupnost laboratoří, radiodiagnostiky, konziliárních služeb: chirurgie, interna, plicní lékařství, gastroenterologie, kardiologie apod. Léčebná, ošetřovatelská péče, fyzioterapie, ergoterapie, nutriční terapie a další návazná péče je poskytována se zaměřením na spolupráci s rodinami nemocných.

Péči o pacienty zajišťují přes den tři lékaři a jeden v noci ve službě. Jsme napojeni na ambulance v prvním patře a přes ně a další lékaře máme konziliární služby. Díky chirurgické ambulanci je zajištěno nejen spektrum diagnostické, ale i všechny základní lékařské obory.

V nemocnici byl zvýšen počet personálu o rehabilitační pracovníky a ergoterapeuty.

Moderní vybavení pokojů

Následná péče disponuje vždy 6 dvoulůžkovými pokoji, s novými postelemi vyššího standardu, bohatá možnost polohování a jsou z ABS plastu pro lepší hygienu a údržbu. Na každém patře je 6 dvoulůžkových pokojů. Jsou i pokoje se sprchou a WC. Dále 4 pokoje se čtyřmi lůžky a 4 pokoje se třemi lůžky.

V rámci rekonstrukce je každé patro doplněno o místnost pro rehabilitaci a ergoterapii.

K dispozici je kuchyňka a také jídelna, kde většina pacientů jí.

Patra jsou doplněna o kardio křesla, kde je možné odpočívat nebo sledovat televizi a současně například dostávat infuzní terapii.

Vlastní kuchyně i venkovní terasa

Nemocnice sv. Kříže Žižkov disponuje vlastní kuchyní. To zajišťuje vždy kvalitní a čerstvou stravu, čtyřikrát týdně vaříme teplé večeře. Všechno jídlo je čerstvě připravováno, nepoužíváme polotovary.

Na střeše budovy nemocnice je 400 m2 terasa, která umožňuje pacientům za příznivého počasí na ní trávit čas. Od jara 2021 nemocnice plánuje na terase podávat obědy mobilním pacientům, aby si mohli užít pobyt venku a jedinečný výhled na Prahu.

Duchovní péče

Přízemí budovy nemocnice má novou kapli, kde probíhají bohoslužby. Nemocnice sv. Kříže Žižkov nabízí jako jedna z mála zdravotnických zařízení i duchovní péči. V nemocnici pracuje i několik řádových sester.
Publikováno: 14. 12. 2020