Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Poradna kardiolog MUDr. Miroslav Derevjanik: Co je a jak vzniká Infarkt myokardu (IM)

Kardiolog MUDr. Miroslav Derevjanik působí v kardiologické ambulanci Nemocnice sv. Kříže Žižkov a vysvětluje podrobnosti o onemocnění Infarkt myokardu (IM).

Infarkt myokardu (IM) je jedním z projevů ischemické choroby srdce. Vzniká při výrazném zúžení nebo uzávěru věnčité tepny způsobené krevní sraženinou v místě zúžené věnčité tepny nebo zcela vzácně může vzniknout zánětem tepny, embolem nebo spasmem.

Infarkt může být komplikován srdeční nedostatečnosti s rizikem rozvoje kardiogénního šoku, vznikem akutní nedomykavosti mitrální chlopně, poruchy srdečního rytmu, nebo náhlou smrti.

Hlavním projevem infarktu myokardu je klidová dlouhotrvající bolest na hrudníku, která se může šířit do krku, dolní čelisti, zubů, jedné nebo obou horních končetin, může být v lokalizována v zádech nebo v břiše.

Diagnosa infarktu myokardu je potvrzena po klinickém vyšetření natočením EKG křivky, odběrem krve, event. doplněním echokardiografie a selektivní koronarografie, která umožní co nejdřívější obnovení normálního průtoku v postižené věnčité tepně a ve většině případů zavedením koronarního stentu.

U některých nemocných může být ve druhé době indikována srdeční operace (bypassy).

V rámci prevence kontaktuje k objednání na vyšetření kardiologickou ambulanci na telefonu: 221 012 224 nebo 221 012 218. Více info zde.
Publikováno: 22. 9. 2021