Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Posilovací dávka očkování proti covid-19 v Nemocnici sv. Kříže Žižkov

Očkovací centrum Nemocnice sv. Kříže Žižkov v Praze 3, Kubelíkova 16, 1. patro. 

Otevírací doba

pondělí 13 - 15 h (jen registrovaní)
úterý 13 - 15 h (jen registrovaní)
středa 15.30 - 17.45 (s rezervací i bez registrace)
čtvrtek 8 - 12.30 h, 13 - 15.45 h (s rezervací i bez registrace)
pátek 8 - 12.30 h, 13 - 14.45 h (s rezervací i bez registrace)
sobota, neděle je zavřeno

Kontakty: 

telefon: 221 012 271, email: ockovacicentrum@nskz.cz
Poznámka: Telefonní číslo je v provozu jen v době otevření očkovacího centra, kdy se odpovídá i na dotazy emailem. Na zmeškané hovory je snaha zpět volat. Pokud telefon není ze strany pracovníka očkovacího centra zvednut, věnuje se pacientům. 

Doprava MHD, autobus linka 101, zastávka na znamení U Prdlavky.

Vyberte si očkovací místo v Nemocnici Žižkov.

Chtěli bychom informovat o možnosti podání posilující dávky očkování proti onemocnění COVID-19.

Proč se nechat očkovat posilovací dávkou?
Zvýšení ochrany před onemocněním Covid-19, zejména před závažným průběhem a komplikacemi:

Je prokázáno, že po očkování dochází po určité době k postupnému poklesu účinnosti ochrany, a tedy k vyšší pravděpodobnosti nákazy u očkovaného jedince. Tímto poklesem ochrany jsou nejvíce a dříve než ostatní ohroženy starší osoby a osoby s poruchou imunity nebo chronickým onemocněním (typické i pro jiná očkování). Posilující dávka významně zvýší ochranu proti nákaze, a to intenzivněji a rychleji než předchozí dávky očkování.

Zvýšení ochrany před novými variantami koronaviru:

Podání posilující dávky velmi rychle posílí ochranu i proti novým variantám koronaviru (např. delta), které v době vývoje očkovacích látek nebyly známy, avšak aktuálně se ve světě šíří.

Jelikož délka ochrany po očkování se může u každého člověka lišit, je využití přeočkování to nejlepší, co můžeme proti nákaze Covid-19 udělat.

Posilující dávka je doporučena zvláště těmto osobám:

- Primárně osobám s poruchou imunity, chronicky nemocným a osobám starším 60 let.
- Pracovníkům ve zdravotnictví a zaměstnancům v zařízeních sociální péče.
- Zaměstnancům kritické infrastruktury.
- Všem, kteří chtějí zvýšit svou ochranu proti onemocnění Covid-19.

Jakou očkovací látkou se přeočkovává?

Aktuálně schválené látky k přeočkování jsou tzv. mRNA očkovací látky (Spikevax / Moderna, Comirnaty / Pfizer), a to i pro osoby původně očkované jinou očkovací látkou.

Jak se lze k očkování objednat?

Prostřednictvím svého praktického lékaře.

Doporučeno: Registrací přes Centrální registrační systém na očkovací místa.

Odkaz: https://crs.mzcr.cz. Registraci provádějte se stejným telefonním číslem jako předchozí registraci nebo s jakým si vyzvedáváte certifikáty na ocko.uzis.cz

Aktuální přehled očkovacích míst naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví https://ockoreport.uzis.cz

Kontaktováním linky 1221.

(Zdroj: MZ ČR)
Publikováno: 29. 11. 2021