Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Praktici silným kuřákům doporučí bezplatný screening plic. Vyšetření probíhá i v Nemocnici Žižkov

Praktičtí lékaři ve svých ordinacích budou cíleně oslovovat silné kuřáky ve věku 55 až 75 let, kteří kouří minimálně dvacet cigaret denně, a posílat je k plicním lékařům a na vyšetření CT. Screening by se měl týkat zhruba půl milionu lidí. Jeho cílem je zachytit včasná vyléčitelná stádia onemocnění a zároveň zvýšit povědomí o rakovině plic v souvislosti s kouřením.

„Už řadu měsíců se potýkáme s epidemií COVID-19. O to více ale musíme myslet také na prevenci ostatních onemocnění. Od 1. ledna 2021 proto spouštíme plošný screening karcinomu plic. Praktičtí lékaři budou lidem mezi 55 až 75 lety, kteří kouří více než 20 cigaret denně, doporučovat preventivní vyšetření plic. Konkrétně půjde o návštěvu pneumologa se základním vyšetřením včetně vyšetření funkce plic, nabídnutí intervence pro odvykání kouření s případným odesláním do centra pro odvykání kouření a poslání na screeningové CT vyšetření plic. Díky tomu dokážeme případný karcinom plic včas zachytit a zahájit tak léčbu včas, což je pro její zvládnutí klíčovým předpokladem,“ vysvětluje přínosy screeningu bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Incidence rakoviny plic se v Česku zvyšuje a platí to především u žen. Nemoc má na svědomí ročně přes pět tisíc životů. Zatímco člověk, který přijde k lékaři s rakovinou plic v prvním stadiu, má šedesátiprocentní šanci, že přežije, u čtvrtého stadia, tedy když už nádor metastazuje do ostatních orgánů, se přežití rovná nule. Na nádor v prvním stadiu se ale většinou přijde náhodou.

Kuřáci jsou ohroženi rakovinou plic, na kterou se v drtivé většině přijde teprve tehdy, kdy je už pozdě. Plicní lékaři by se měli při kontrole zaměřit i na jiné chronické plicní nemoci, zejména na chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a na plicní fibrózy. Kupříkladu s CHOPN se v Česku dlouhodobě léčí asi 250 tisíc lidí a dalších 450 tisíc o ní neví. Podle pneumologů vzniká asi 70 % plicních nádorů v souvislosti s chronickou obstrukční plicní nemocí. V případě idiopatické plicní fibrózy, která se ve screeningových programech rakoviny plic vyskytuje přibližně u 1-2 % kuřáků středního a staršího věku, má také časný záchyt zásadní význam pro časnou léčbu a prodloužení života nemocných, a i tato nemoc je spojena s častějším výskytem rakoviny plic.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje kuřákům využít nabídky screeningového programu a nechat si vyšetřit plíce a zachytit tak vážné plicní onemocnění včas, a navíc najít pomocnou ruku při odvykání kouření. Získají tak vyšší šanci, že včas odhalenou rakovinu přežijí a případně se u nich sníží riziko projevu onemocnění, pokud přestanou kouřit.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vyšetření plicních chorob i screening plic zajistí i plicní ambulance v Nemocnici sv. Kříže Žižkov. Podrobné informace o ordinačních hodinách a objednání najdete zde
Publikováno: 3. 1. 2022