Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Přízemí budovy Nemocnice sv. Kříže Žižkov bude zrekonstruováno

Tradiční a moderní. To je Nemocnice sv. Kříže Žižkov, která navazuje na tradici interní nemocnice a lékařských ambulancí. A poslední tři roky se mění v moderní ambulantní centrum a lůžková oddělení.

Abychom zachovali historickou budovu tradičního Žižkova a zároveň se přenesli do současnosti, jak vnímáme zdravotní péči a moderní prostředí a zajistili kompletní bezbariérovost budovy v Kubelíkově ulici 16, letos plánujeme dokončit přestavbu přízemí.

Moderní a zároveň tradiční prvky, které obnovíme a zachováme i díky restaurování. Stavební zásahy - často necitlivé - z 50. a 60. let minulého století, kdy např. došlo ke snížení stropů a zničení kaple, přízemí změnily natolik, že plánované změny mohou vyvolat diskusi.

Architekti a projektanti se řešení přízemí věnovali tři roky a vzniklo několik variant. Dohledávali se historické fotografie, plány, diskuse s památkáři. Proto budeme věnovat velkou pozornost vysvětlování změn v průběhu přestavby. Podívejte se na současný stav.

Historický vchod včetně dveří bude restaurován. Luxfery vráceny do původního stavu. To co bylo zabetonováno, bude opět odkryto. K chystaným změnám přistupujeme s pokorou.
Publikováno: 4. 4. 2023

Fotogalerie