Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Rok 2020 byl pro Nemocnici Žižkov úspěšným i těžkým obdobím

Ředitel Nemocnice sv. Kříže Žižkov Tomáš Krajník přeje pacientům, zaměstnancům a spolupracovníkům krásné Vánoce a úspěšný vstup do Nového roku 2021.

"Chtěl bych Vám touto cestou a také osobně poděkovat za skvělou práci a úsilí v roce 2020. Nemocnice si prošla několika složitými obdobími, a přesto se nám je podařilo přečkat a navíc se daří naše sužby průběžně zlepšovat."

"Jsem moc hrdý, že jsem mohl být celý rok u těchto změn s Vámi a zvládli jsme i tak těžké období, jako bylo zásadní postižení nemocnice nákazou COVID. Nemocnice se postupně opravuje, vybavení se doplňuje a snad se nám podaří soustavně také zlepšovat Vaše podmínky. Chci se s Vámi podělit o úspěch, kdy nám v rámci výběrového řízení na Ministerstvu zdravotnictví schválili vyšší standard lůžek a místo ošetřovatelských budeme mít lůžka LDN."

Rekonstrukce a modernizace Nemocnice sv. Kříže Žižkov proběhne i v roce 2021.

Bude oprava 2. a 5. patra, kdy se budou nově rekonstruovat pokoje pro pacienty, sesterny a dělat nové rehabilitační zázemí spolu s jídelnou na patrech.

Současně bude přízemí nemocniční budovy navráceno do stavu před rokem 1952. Bude otevřena zahrada ve vnitrobloku, přesune se hlavní vstup, modernizována bude kompletně nemocniční kuchyně a také odběrová místnost pro pacienty.
Publikováno: 22. 12. 2020