Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Spirometrie - vyšetření u plicního lékaře v Praze 3 - Žižkov

Spirometrie patří mezi základní plicní vyšetřovací metody, při kterém lékař zjišťuje funkci pacientových plic, případně hodnotí míru poruchy ventilační funkce plic.

Indikací k vyšetření jsou respirační potíže, pocit dušnosti, dlouhodobější kašel, bolesti na hrudi. Vyšetření se provádí opakovaně pro sledování účinnosti léčby. Vyšetření má také význam při posouzení efektu plicní rehabilitace. Spirometrie slouží k odhadu prognózy plicních onemocnění.

Samotná metoda spočívá v měření plicní ventilace, spirometr zaznamenává objem vdechnutého a vydechnutého vzduchu, výdechovou rychlost a další parametry.

Dýchání se zaznamenává jako graf, jehož tvar a hodnoty nám pomáhají odhalit příčiny respiračních obtíží a zjistit aktuální stav plící pacienta. Výsledky spirometrie jsou důležité pro stanovení správné diagnózy a stanovení způsobu léčby.

Před vyšetřením je pacient v klidu (alespoň 15 min). Vlastní spirometrie se provádí vsedě.

Tento text je informativní. Objednejte se do plicní ambulance na vyšetření.
Publikováno: 20. 2. 2023