Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Studenti SZŠ Márie Terézie Schererové na stáži v Nemocnici sv. Kříže Žižkov

I letos v Nemocnici sv. Kříže Žižkov proběhla odborná stáž studentů Střední zdravotnické školy Márie Terézie Schererové ze slovenského Ružomberoku. 

V rámci programu Erasmus+ přijelo na dvoutýdenní stáž 13 studentek, které pomáhaly na lůžkových odděleních. 

Účastníci stáží mají možnost nejen procvičovat úkony, které běžně provádí na praxi ve zdravotnických zařízeních v Česku, ale také se seznamují s odlišnými postupy a pomůckami používanými v zahraničí.

Po celou dobu pobytu stážisté poznávají každodenní život místních lidí, jsou v kontaktu se zahraničními pracovníky a studenty. Ve volném čase podnikají výlety a poznávají hostitelské země. Přínos odborných stáží v evropských zemích spočívá nejen v rozšíření profesionálních dovedností, ale také v poznávání kultury a historie zemí Evropské unie.

Střední zdravotnická škola M. T. Schererové byla zřízena Slovenskou provincií Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže v zastoupení provinciální představenou  Mgr. Annou Tuptovou - Sr. Šebastiána. Slovenská provincie i ostatní provincie ve světě jsou sjednoceny s mateřským domem Kongregace (generální vedení Institutu), který se nachází v Ingenbohle ve Švýcarsku. Institut jako společenství Katolické církve, jedná charitativní, sociální a pastorační služby podle úmyslu a v duchu zakladatelů, kteří každou činnost přizpůsobovali požadavkům doby (z konstitucí.) Duch a příklad zakladatelů neztratili na své síle. Ukazují směr a otevírají cestu k novým úkolům, ke skutkům milosrdenství i ve změněných požadavcích a podmínkách 21. století.

Ředitel Nemocnice sv. Kříže Žižkov Mgr. Tomáš Krajník k tomu dodává: „Jsem rád za každou spolupráci se studenty a školami které vzdělávají nové zdravotníky. Tato spolupráce obohacuje naše zaměstnance o nový a svěží pohled, umožní předávat zkušenosti novým zdravotníkům a nám porozumět i potřebám a zájmům nové generace. Naši pacienti mají pak možnost vidět nové tváře, aktivizovat se a v neposlední řadě toto přináší i věci, na které v běžném provozu není lehké najít čas. Moderní nemocnice musí se studenty a školami na vzdělávání spolupracovat.“
 
K již existující spolupráci se studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (obor fyzioterapie) a ošetřovatelům z Církevní střední školy Jana Boska se přidali i studenti ze Slovenska. Již teď se těšíme na další spolupráci.
Publikováno: 19. 6. 2023

Fotogalerie