Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Světový den CHOPN - Den pro zdravé plíce i s Nemocnicí Žižkov

Plicní (pneumologická) ambulance Ambulantního centra Nemocnice Žižkov se zapojila do Světového dne CHOPN (Chronická obstrukční plicní nemoc). 

"Převahu našich pacientů tvoří pacienti s diagnózou CHOPN. Provádíme fyzikální a rentgenové vyšetření. Z funkčního vyšetření základní spirometrii. V případě nutnosti podrobnějšího vyšetření odesíláme pacienty na spřátelená pracoviště, příklad bodytest," říká MUDr. Renáta Kolaříková. 

V rámci Světového dne CHOPN se koná v přednáškovém sálu Lékařského domu, Sokolské ulici 31 v Praze 2 vědecko-vzdělávací schůze, a to 19. listopadu 2021 od 9 do 14 hodin. Akce se lze zúčastnit i on line prostřednictvím adresy www.copn.cz, kapitola aktuality/přednáškový den (odkaz najdete zde). 

Co je plicní ambulance v Nemocnici Žižkov?

MUDr. Renáta Kolaříková: Naše pneumologická ambulance poskytuje pneumologickou péči diagnostickou a dispenzární. Kromě dohledu nad tuberkulózou poskytujeme služby v plném rozsahu u všech plicních onemocnění.

Na které diagnózy se zaměřujete?

MUDr. Renata Kolaříková: Převahu našich pacientů tvoří pacienti s diagnózou Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Provádíme fyzikální a rentgenové vyšetření. Z funkčního vyšetření základní spirometrii. V případě nutnosti podrobnějšího vyšetření odesíláme pacienty na spřátelená pracoviště, příklad bodytest. 

Další diagnózou je Astma bronchiale, i u této diagnózy provádíme výše uvedená vyšetření. NiOx rovněž odesíláme na spřátelené pracoviště.

Jak je to s dalšími diagnózami?

MUDr. Renata Kolaříková: V diferenciální diagnostice odesíláme pacienty rovněž do jiných zařízení.  Např. diagnostiku spánkové apnoe, diferenciální diagnostiku periferních lézí, či jiných lézí, ev. podezřelých z maligní etiologie, diferenciální diagnostiku intersticiálních plicních procesů (CT + HRCT Affidea Chodov).

Jak je to s CT hrudníku a s léčbou po prodělaném Covid-19?

MUDr. Renata Kolaříková: CT hrudníku a bodytest využíváme i při předepsaných kontrolách pacientů po prodělaném onemocnění Covid-19.

A další vyšetření?

MUDr. Renata Kolaříková: Další spřátelené pracoviště je FN Motol, kam v případě potřeby odesíláme pacienty na bronchoskopii. Radíme se s plicní klinikou v případě plicních malignit o rozsahu postižení. V případě operabilních lézí mám navázanou výbornou spolupráci s chirurgickou klinikou FN Motol. S Dr. Kolaříkem jsme provedli v Praze první uniportální resekci plicního laloku ze 4cm operačního řez . Tato klinika nově zavádí robotické operace hrudníku (rovněž možnost kontaktovat Dr. Kolaříka).

Co dalšího nabízíte?

MUDr. Renata Kolaříková: Pacientům radíme s problémy odvykání kouření, v otázkách plicní rehabilitace. Nemoci plicního oběhu a kardiální komorbidity řešíme v rámci Nemocnice sv. Kříže s místními kardiology.

Více o výkonech zde

Objednání na vyšetření

Ambulantní centrum pro choroby plicní Nemocnice Žižkov má ordinační hodiny v Kubelíkově ulici (info zde). Objednat se lze na telefonu 221 012 220, 221 012 221 (222).
Publikováno: 1. 11. 2021