Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Zpátky do minulosti s domem v Kubelíkově ulici 1250

Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to jak šel čas s domem v Kubelíkově ulici 1250.

Dům na Žižkově v Kubelíkově ulici byl postaven mezi lety 1921 – 1925. Budova byla postavena všeobecně prospěšným stavebním družstvem Záchrana jako Svobodárna a noclehárna pro ženy, kterou neméně významná a vzdělaná sociální pracovnice Marie Záhořová nazvala Ženským domem Charlotty G. Masarykové.

Ještě předtím v roce 1921 na její popud založila českou pobočku YWCA (Young Women´s Christian Assotiation) a spolu s Hanou Benešovou, manželkou Edvarda Beneše tuto dívčí a ženskou organizaci u nás vedly. Vzhledem k následným finančním těžkostem byl objekt v roce 1936 v dražbě prodán Kongregaci milosrdných sester sv.Kříže, která v něm působila do roku 1943.

V roce 1943 byl dům zabrán pro německou studentskou akci německými okupantskými úřady. V prvním, druhém a třetím patře byli ubytováni němečtí vojáci, kteří zde trávili své dovolené za účelem studií. 
Kongregace zahájila opětovnou činnost v Kubelíkové už v srpnu roku 1946.

Dům byl převzat Kongregací sester sv. kříže v Kroměříži po Arcidiecésním svazu katolické Charity Praha III, ve značně špatném stavu, způsobeném nuceným zabráním v době okupace. V porevolučních dnech byl v domě umístěn repatriační výbor.
Z důvodů výše uvedených bylo v roce 1946 přikročeno k rozsáhlým investičním a adaptačním pracím, jež si vyžádaly velkých nákladů. „ Částky tyto připočteny byly k hodnotě budovy zjištěné podrobným odhadem provedeným v roce 1943 Dr. Ing. Schüllerem. Tyto adaptace hrazené provinčním domem v Kroměříži a v Chebu budou v příštích letech určitou kvótou odpisovány“.

Po vyvlastnění v padesátých letech bylo v Kubelíkově ulici 1250 zřízeno sociální lůžkové zařízení Obvodního ústavu národní zdraví (OÚNZ) Praha 3, které se později proměnilo v interní nemocnici. 

Od roku 1994 do prosince 2019 ji provozovala firma SDI, s. r. o., která se převážně orientovala na následnou lůžkovou péči. Z jednání s restituenty – milosrdnými sestrami sv.Kříže – jasně vyplynulo, že zdravotnické zařízení bude v objektu nadále zachováno.

 
Publikováno: 6. 9. 2020

Fotogalerie