Tiskové zprávy

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Církevní Nemocnice sv. Kříže Žižkov podporuje i ztrátové oddělení DIOP rekonstrukcí

Tisková zpráva, 11.2.2022

Rozdíl mezi soukromou a církevní nemocnicí je i v tom, že se církev rozhodla podporovat i primárně nevýdělečná oddělení, která spíše generují měsíční ztráty, avšak patří k základní zdravotní péči. Nemocnice sv. Kříže Žižkov není městskou či státní nemocnicí, je církevní. Přestože kvůli nutnosti zachovat bezproblémový provoz i církevní nemocnice potřebuje být v kladném hospodářském výsledku, jako církevní nemocnice se na to díváme jako na celek. Některá oddělení jsou prostě ztrátová, ale církev se rozhodla pro jejich podporu. 
 
To je třeba příklad Dlouhodobé intenzivní péče (DIOP), která generuje ztráty.  To je rozdíl od následné intenzivní péče, která je pro zdravotnická zařízení finančně zajímavější. 
 
Investice do nemovitostí a provozu Nemocnice sv. Kříže Žižkov vnímáme od církve jako pozitivní přístup k využití církevních restitucí a také to, že církev se primárně nedívá na zdravotnictví jako na výdělečnou činnost, ale jako službu lidem. Proto oddělení DIOP je kompletně rekonstruované. 

"Jsme standardní nemocnice, která poskytuje standardní péči. Teď je velký trend v tom typu péče, který poskytujeme, že lidé jsou nuceni si doplácet částky, které nezvládají. To se snažíme omezit, máme sociálního pracovníka, snažíme se poskytovat péči tak, aby si ji lidé mohli domluvit s minimálními příplatky," říká Tomáš Krajník, ředitel Nemocnice sv. Kříže Žižkov. 

Příkladem přístupu, kterým se podle něho liší církevní nemocnice od soukromých, je právě třeba DIOP pro péči o pacienty po chirurgickém zákroku, kdy jim lékaři musí otevřít přístup do průdušnice k zajištění dýchání. "To je ztrátová činnost, na taková lůžka se platí nedostatečně, lůžka ubývají a pacienti se nemají kam umísťovat a je obrovský tlak na to najít je," uvádí.

"Z jednání s pojišťovnou vyplynulo, že potřebuje, abychom lůžka udrželi. Z věcí, které jsou ziskové, přesuneme peníze na DIOP. Zisk je důležitý, aby se udržel provoz, ale není vždy na prvním místě. Je to využití církevních restitucí správným směrem," říká ředitel Tomáš Krajník. K zisku pomáhají lůžka následné péče nebo ambulantní část nemocnice, třeba kardiologie či plicní oddělení.

"Sestry do nemocnice investovaly na základě takzvaného odškodnění za budovy, které jim nebyly vydány, to se tady promítlo do nových omítek a do zařízení. Na takzvané částečné restituci stát ani společnost neprodělala. A my necítíme, že něco ztrácíme. Jestliže mohu druhému pomoci a udělat mu radost, tak to je smyslem našeho působení," říká kardinál Dominik Duka. Ten Nemocnici sv. Kříže Žižkov navštívil 10.2.2022.

Kontakt pro média:
tiskový mluvčí a PR manažer: Ing. Radek Pešout
email: pr@nskz.cz
mobil: 603 929 520
Publikováno: 11. 2. 2022

Fotogalerie