Tiskové zprávy

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Nemocnice sv. Kříže Žižkov plní nezastupitelnou roli ve zdravotnictví v Praze

Tisková zpráva, 2.2.2023

Nemocnice sv. Kříže Žižkov sídlí v budově, která je již tři roky rekonstruována a modernizována na pražském Žižkově. 

Postavena byla jako svobodárna a ubytovna pro ženy iniciátorkou Marií Záhořovou-Němcovou. Kongregace sester sv. Kříže budovu současné nemocnice převzala v roce 1936, kdy řád sester budovu koupil. Následně přišla válka a znárodnění. V 50. letech 20. století vznikla interní nemocnice.

Do roku 2019 provoz interní nemocnice v budově zajišťovala soukromá společnost. Provoz a budovu poté převzala přímo Kongregace sester sv. Kříže a zařadila ji mezi další církevní nemocnice v České republice. 

Od roku 2020 budova prochází kompletní rekonstrukcí a modernizací. Zároveň rozšiřováním zdravotních služeb. Proces proměny řídí Mgr. Tomáš Krajník, který je jedním z jednatelů společnosti Nemocnice sv. Kříže Žižkov. Druhou jednatelkou je Jaroslava Bortlová (sestra Miroslava). 

Nemocnice sv. Kříže Žižkov je v současnosti koncipována zejména pro Prahu 3 s přesahem na Žižkov a Vinohrady. V rámci širšího centra Prahy je vyhledávaným zařízením pro léčbu pacientů, kteří po akutních stavech nemohou zamířit do domácí péče. 

Primární ambulantní péče 

Ambulantní centrum specializované na kardiologii, choroby plicní, gastroenterologii, interní a chirurgii, slouží jako primární pracoviště s důrazem na preventivní vyšetření či diagnostiku onemocnění pacientů.

Je základním pracovištěm pro vyšetření pacientů. Lékaři Nemocnice sv. Kříže Žižkov spolupracují i s vyššími pracovišti v daných specializacích, typově fakultní nemocnice. Pokud pacienti vyžadují speciální vyšetření či léčbu, jsou lékaři z ambulantního centra těmi, kteří pacienta nasměrují tím správným směrem. 

Zjednodušeně lze proces léčby charakterizovat tak, že pacient od praktického lékaře zamíří do ambulantního centra Nemocnice sv. Kříže Žižkov, kde bude rozhodnuto o dalším postupu v léčbě pacienta. 

V rámci ambulantního centra je i pracoviště zobrazovacích metod jako RTG a SONO pracoviště, které díky kapacitě pomáhá snižovat čekací termíny v Praze. 

Následná lůžková péče

Druhým pilířem Nemocnice sv. Kříže Žižkov jsou lůžková oddělení. Ta plní důležitou funkci v rámci nemocniční péče v České republice. 

V tzv. akutních nemocnicích je často nedostatek lůžek pro pacienty, kteří již nevyžadují pobyt na akutních lůžkách interních či neurologických odděleních, avšak zdravotní stav pacienta neumožňuje jeho rekonvalescenci v domácím prostředí. Potřebuje obvykle několikaměsíční pobyt na odděleních následné péče. V těžších případech pak dlouhodobé intenzivní péče. 

V současném zdravotnictví je navíc trend rehabilitace pacientů, součástí je proto i tělocvična přímo v budově Nemocnice sv. Kříže Žižkov. Kromě lékařů, zdravotních sester či ošetřovatelů na odděleních doplňují týmy fyzioterapeuti.

Opět Nemocnice sv. Kříže Žižkov spolupracuje s fakultními nemocnicemi či jinými zařízeními v Praze. "Centrální poloha a dostupnost nemocnice dává možnost udržet úzký kontakt mezi pacientem a rodinou, rodinná atmosféra nemocnice je také nemalá přidaná hodnota," říká ředitel nemocnice Tomáš Krajník.

Plány pro rok 2023 

V roce 2023 Nemocnice sv. Kříže Žižkov v rámci ambulantního centra připravila osvětovou kampaň k prevenci s tváří a patronem Davidem Matáskem. 

Pokračovat bude rozvoj lůžkových oddělení jak ve zkvalitňování zdravotních či ošetřovatelských služeb, tak servisních. Velkou investicí je otevření tělocvičny pro rehabilitační cvičení přímo v budově nemocnice. 

Dalším stupněm rekonstrukce budovy nemocnice bude přestavba přízemí, kde vznikne centrální vstup do areálu nemocnice. 

"Letošní rok by měl všechny cíle naplnit. V rámci lůžkových oddělení otevřeme na jaře novou tělocvičnu pro rehabilitace. A i kvůli požadavku větší bezbariérovosti bude vytvořen nový vstup v čele budovy," dodává Tomáš Krajník. 

Kontakt pro média:
tiskový mluvčí a PR manažer: Ing. Radek Pešout
email: pr@nskz.cz
mobil: 603 929 520
Publikováno: 2. 2. 2023