Tiskové zprávy

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Očkovací centrum Nemocnice sv. Kříže Žižkov v Praze 3 očkuje zájemce vakcínou Moderna

Tisková zpráva, 11.5.2021

Od začátku března 2021 očkuje pravidelně vakcínou Moderna očkovací centrum Nemocnice sv. Kříže Žižkov v Kubelíkově ulici 16.

Toto očkovací místo bylo zřízeno ve spolupráci s ÚMČ Praha 3 a i po redukci očkovacích míst v hlavním městě na konci dubna zůstává stabilním místem pro zájemce o očkování v Praze. 

Naopak počátkem května 2021 došlo k navýšení počtu vakcín Moderna, proto v současnosti probíhá očkování nejen druhou dávkou vakcíny, ale volná kapacita je i pro zájemce o první očkování, nově rozšířeno o skupinu 45+. 

Očkování probíhá od pondělí do soboty, obvykle v rozmezí 8 - 15 hodin. 

Zatímco velkokapacitní očkovací centra v Praze aplikují vakcínu Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech, menší očkovací centra - jako je Nemocnice sv. Kříže Žižkov - aplikují vakcínu Moderna. 

Jak vakcína funguje?

Níže popsané informace jsou využity z informací SÚKL popsané na webu SeznamZprávy.cz z 12.1.2021

Obecně je úkolem vakcín připravit organismus k tomu, aby se sám dokázal onemocnění covid-19 bránit. Podobně jako u Comirnaty - látky od Pfizeru a BioNTechu - jde i v případě Moderny o mRNA vakcínu.

Látka obsahuje molekulu označovanou jako messenger RNA, která nese instrukce k vytvoření takzvaného spike proteinu. Tento protein se nachází na povrchu SARS-CoV-2 a virus ho potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu.

„Když se vakcína podá člověku, některé z jeho buněk získají instrukce z mRNA a budou dočasně vytvářet tento spike protein. Imunitní systém dané osoby poté rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje bílé krvinky pro obranu organismu,“ vysvětlil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Jestliže se člověk později setká s virem SARS-CoV-2, jeho imunitní systém virus rozpozná a organismus bude připraven se proti němu bránit. Zmiňovaná mRNA z vakcíny přitom v těle nezůstane, krátce po očkování se rozloží.

Je účinnější Pfizer, nebo Moderna?

Obě látky prošly řadou testů a klinických studií, které vědci provedli na desítkách tisíc lidí. Obě přitom vykazují podobnou a velmi vysokou počáteční účinnost. Jak dlouho tento efekt vydrží, zatím není změřeno.

Do klinického hodnocení vakcíny od Moderny se zapojilo zhruba 30 000 lidí mezi 18 a 94 lety, polovina dostávala vakcínu a polovina placebo. Hodnocení ukázalo u lidí očkovaných vakcínou snížení případů onemocnění s příznaky o 94,1 procenta. U pacientů s rizikem vážného průběhu nemoci covid-19, jako jsou lidé s chronickým onemocněním plic, srdečním onemocněním, obezitou, onemocněním jater, diabetem nebo infekcí HIV, ukázala účinnost 90,9 procenta.

U Comirnaty vše probíhalo na podobném principu. Studie však zahrnovaly lidi už od 16 let věku. Vakcína v klinickém hodnocení prokázala 95procentní účinnost. Klinické hodnocení rovněž prokázalo přibližně 95procentní účinnost u očkovaných osob s rizikem rozvoje závažného průběhu covidu.

V čem se tedy obě látky liší?

Vakcíny mají mnoho společného a liší se jen v několika ohledech. Obě jsou takzvaně dvoudávkové. Po první dávce tedy musí očkovaný přijít ještě na druhou aplikaci, aby se docílilo nejvyšší možné ochrany před onemocněním. V případě Moderny je interval 28 dní, u vakcíny společnosti Pfizer je to 21 dní. Liší se například také tepelné podmínky, ve kterých jsou obě vakcíny skladovány.

Má vakcína od Moderny vedlejší účinky?

Stejně jako kterýkoli jiný léčivý přípravek může i vakcína způsobit nežádoucí účinky.

V klinickém hodnocení byly obvykle mírné nebo středně závažné a odezněly do několika dní po očkování.

Zahrnovaly bolest a zduření v místě injekce, pocit velké únavy, zimnici, horečku, zduření nebo citlivost lymfatických uzlin v podpaží, bolest hlavy, svalů a kloubů, pocit na zvracení a zvracení. Vyskytly se přitom u více než jednoho člověka z 10 očkovaných.

U méně než jedné osoby z 10 se vyskytlo zarudnutí, kopřivka a vyrážka v místě injekce. Dále se u méně než jednoho očkovaného ze 100 vyskytlo svědění v místě injekce.

O Nemocnici sv. Kříže Žižkov 

Historická budova v Kubelíkově ulici byla dostavěna v roce 1925. Desítky let nebyla rekonstruována. To se změnilo poté, co provoz nemocnice na podzim 2019 převzal vlastník budovy, řád Milosrdných sester sv. Kříže z Kroměříže.

Provoz nemocnice je zajišťován společností Nemocnice Sv. Kříže Žižkov, s.r.o., která je vlastněna společně dvěma společníky, Českou provincií Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže a společností Curafides, která je také plně vlastněna subjekty katolické církve.

Do Ambulantního centra pro choroby plicní se lze objednat na telefonu 221 012 220, 221 012 221 (222). Více na www.nemocnicezizkov.cz. 

Do Nemocnice Žižkov se lze dostat MHD: V blízkosti stanice metra A Jiřího z Poděbrad a zastávky tramvaje (č. 5, 9, 15, 26) Husinecká.

Kontakt pro média:
tiskový mluvčí a PR manažer: Ing. Radek Pešout
email: pr@nskz.cz
mobil: 603 929 520
Publikováno: 11. 5. 2021