Tiskové zprávy

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Praha 3 začíná očkovat v Nemocnici sv. Kříže Žižkov

Společná tisková zpráva Nemocnice sv. Kříže Žižkov a ÚMČ Praha 3, 19.2.2021

Očkovací místo Prahy 3 je připraveno pro očkování proti covid-19. První vakcíny Moderna mají dorazit do Nemocnice sv. Kříže Žižkov 22. února 2021. Ihned může začít očkování v Kubelíkově ulici 16.

Aby očkování v Praze 3 mohlo začít, zájemci o očkování se musí registrovat. K očkování je nutné se objednat v rezervačním systému Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/. S registrací mohou pomoci jak rodinní příslušníci, tak bezplatná linka 1221.

Systém podle zadaných údajů (např. věk, zdravotní stav) určí prioritu a přidělí zájemci termín očkování. Dle typu vakcíny proběhne očkování v jednom nebo dvou termínech.

Pro obyvatele Prahy 3 je připraveno očkovací místo v církevní Nemocnici sv. Kříže Žižkov. V zařízení v Kubelíkově ulici, která se zaměřuje zejména na dlouhodobou ošetřovatelskou péči, lze naočkovat 100 až 400 lidí denně, aniž by byl narušen provoz ambulantní či lůžkové části. Součástí ambulantního centra je i očkovací místo proti covid-19. 

"Připravili jsme vše pro očkování, máme personál, vybavení, materiál i prostory. První vakcíny mají Nemocnici Žižkov být přiděleny okolo 22. února 2021,“ říká ředitel Nemocnice Žižkov Tomáš Krajník.

"Naší snahou bylo, abychom měli očkovací místo přímo na Praze 3 a bylo pro občany dobře dostupné. I s ohledem na skutečnost, že výhledově dojde k rozšíření očkování na další věkové skupiny, je zřizování dalších očkovacích míst a decentralizace nezbytným krokem," říká starosta Prahy 3 Jiří Ptáček.  

Nemocnice Žižkov ve spolupráci s ÚMČ Praha 3 chce vyjednat před budovou nemocnice dvě parkovací místa v režimu K+R pro přijíždějící očkované a jejich doprovod. Také bychom rádi našli způsob, jak vytvořit před budovou nějaké místo pro lidi čekající na očkování.

Očkovací místo v Nemocnici sv. Kříže Žižkov bude otevřeno od pondělí do pátku, od 8 do 16 hodin. Informace na telefonu 221 012 271 nebo emailu: ockovacicentrum@nskz.cz. či na webu: https://www.nskz.cz/ambulance/ockovaci-centrum

Doplňující informace pro očkované

Co donést k očkování?
  • Občanský průkaz
  • Kartičku pojišťovny
  • Poslední zprávu od lékaře, která se týká zdravotních problémů, které jste zapsali do systému.
  • U zdravotníků i průkaz od zaměstnavatele.
  • Vyplnit dotazník před očkováním 

Jak očkování probíhá?
  1. REGISTRACE PŘI PŘÍCHODU (Připravte si občanský průkaz, kartičku pojišťovny, případně poslední zprávu od lékaře.)
  2. KONZULTACE S LÉKAŘEM (Vyčkejte v čekárně na vyzvání.)
  3. APLIKACE VAKCÍNY – OČKOVÁNÍ (Vyčkejte na vyzvání sestry.)
  4. PO OČKOVÁNÍ VYČKEJTE V ČEKÁRNĚ 30 min. (Pokud nemáte na vakcínu žádnou reakci a cítíte se dobře, můžete po 30 minutách opustit čekárnu. V opačném případě informujte sestru.)
UPOZORNĚNÍ: Prosíme pacienty, aby dorazili v objednaném časovém slotu a v doprovodu nejvýše jedné osoby. Zamezí se tím tvoření front a usnadní dodržování protiepidemických opatření.

Kontakt pro média:
tiskový mluvčí a PR manažer: Ing. Radek Pešout
email: pr@nskz.cz
mobil: 603 929 520
Publikováno: 19. 2. 2021