Gastroenterologie

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Naše služby

Hepatogastroenterologická ambulance provádí a poskytuje:

na endoskopickém pracovišti standardní endoskopická vyšetření

  • gastroskopie standardním i transnasálním přístupem
  • koloskopie, sigmoideoskopie, flexibilní rektoskopie ve všech indikacích včetně screeningu
  • následné výkony v horní i dolní části traktu (biopsie, cold i hot snare polypektomie, endoskopická mukosní resekce, stavění krvácení)

v rámci ambulantní činnosti

  • standardní klinické vyšetření v rozsahu celého oboru gastroenterologie a hepatologie (gastroenterologická ambulance a jaterní poradna)
  • péči o pacienty s umělým vyústěním gastrointestinálního traktu (stomická poradna)

Smluvní zajištění se všemi ZP. Využíváme spolupráce s akreditovanými návaznými neklinickými pracovišti (laboratoře Aeskulab, Synlab), z vyšších superkonziliárních klinických pracovišť spolupracujeme především s IKEM (Klinikou hepatogastroenterologie, Klinika zobrazovacích metod) a dále s Thomayerovou nemocnicí, s jejíž chirurgickou klinikou máme spolupráci zajištěnu smluvně pro endoskopicky neřešitelné případy a případné komplikace.

Kontakt

Lékař

MUDr. David Bauman

Endoskopická a stomická sestra

Veronika Racsaková

Lékař

MUDr. Miroslav Indruch

Zdravotní sestra

Petra Mutinská

Ordinační doba

Pondělí 7:30 – 15:00 MUDr. David Bauman
Úterý 7:30 – 15:00 MUDr. David Bauman
Středa 7:30 – 15:00 MUDr. David Bauman
MUDr. Miroslav Indruch
Čtvrtek 7:30 – 15:00 MUDr. David Bauman
Pátek 7:30 – 15:00 MUDr. David Bauman

Objednávka zdravotnického výkonu

* povinná položka, ** jedna z těchto položek je povinná
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle GDPR.

Dokumenty ke stažení