Gastroenterologie

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Co pro vás můžeme udělat?

Endoskopické pracoviště

  • Gastroskopie standardním i transnasálním přístupem.
  • Kolonoskopie, sigmoideoskopie, flexibilní rektoskopie ve všech indikacích včetně screeningu.
  • Následné výkony v horní i dolní části traktu (biopsie, polypektomie, endoskopická mukózní resekce).

Ambulantní služby

  • Standardní klinické vyšetření v rozsahu celého oboru gastroenterologie a hepatologie (gastroenterologická ambulance a jaterní poradna).
  • Stomická poradna.
  • Nutriční poradna.

Další dobré zprávy

Využíváme spolupráce s akreditovanými návaznými neklinickými pracovištěmi pro laboratorní diagnostiku, histologii i vyloučení nádorových onemocnění.

Když je potřeba, pracujeme také s vyššími superkonziliárními klinickými pracovišti - především s IKEM (Klinikou hepatogastroenterologie, Klinika zobrazovacích metod) a s Thomayerovou nemocnicí. S chirurgickou klinikou „Thomayerky“ máme smluvně zajištěnou spolupráci pro endoskopicky neřešitelné případy a případné komplikace.

Kontakt

Lékař

MUDr. David Bauman

Endoskopická a stomická sestra

Veronika Racsaková

Lékař

MUDr. Miroslav Indruch

Zdravotní sestra

Petra Mutinská

Ordinační doba

Pondělí 7:30-15:00 MUDr. David Bauman
Úterý 7:30-15:00 MUDr. David Bauman
Středa 7:30-15:00 MUDr. David Bauman
MUDr. Miroslav Indruch
Čtvrtek 7:30-15:00 MUDr. David Bauman
Pátek 7:30-15:00 MUDr. David Bauman

Objednávka zdravotnického výkonu

* povinná položka, ** jedna z těchto položek je povinná
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle GDPR.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení naleznete v sekci „Pro pacienty Dokumenty ke stažení“.

Zobrazit