Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Jak probíhá léčba pacientů na DIOP (Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče)

Na specializovaném oddělení DIOP probíhá léčba pacientů s 24 hodinovým monitoringem životních funkcí.

Jak funguje typický den na DIOP Nemocnice sv. Kříže Žižkov?

"Začínáme od 7 hodin. Předáme si službu. Máme vizitu s primářem či s paní doktorkou. Pacienty poslechneme je, zhodnotíme jejich aktuální zdravotní stav. A poté začíná hygiena. Koupou se. Myjí se na lůžkách. Pouštíme jim hudbu. A oni vědí, že bude ranní hygiena. To dělají ošetřovatelky. Sestry chystají léky, infuze. Lidé se krmí v pravidelných intervalech. Dodržují se časy. Jídlo, čaj apod. se dává do PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie je endoskopicky založený umělý vstup do žaludku pro podání výživy - pozn). Pak je dezinfekce, myjí se povrchy. Uklízí se.Léky, převazy, následuje rehabilitace. Návštěvy. Odpolední směna kolem 17. hodiny opakuje to, co z ranní 7. hodiny. Neustále polohujeme," vysvětluje staniční sestra Veronika Králová.

Jak to je na DIOP s návštěvami?

"Nemáme stanoveny návštěvní hodiny, je to v průběhu celého dne, máme to domluvenou s rodinou. Od 11 hodin se rodiny střídají a je to uděláno tak, aby se střídaly za sebou. Povídají si pacienty, čtou jim, hrají si na kytaru, masírují je sami," říká staniční sestra Veronika Králová.

Pacienti jsou monitorováni. Podstata léčby podle staniční sestry je následující:

"Pomáhá péče, prostředí. Kvalitní polohovatelné postele, matrace. Postele jsou důležité, z postelí uděláme i křeslo. S tím souvisí polohování, strava, nezanedbání. To vše pomůže, že tělo se vzpamatuje. Může být šťastný konec."

Na oddělení DIOP jsou rizikem u pacientů dekubity (proleženiny). Tým ošetřovatelek se jim snaží zabránit.

"Vždy je riziko dekubitu (proleženin). Skoro žádné nejsou, a když, tak pacient je získal v jiném zařízení. My na to hodně dbáme. Proleženiny se vytvářejí tím, že pacient leží na jednom místě, nehýbe se, tlačí tkáň. Jsou opět stupně 1 až 4. 1 je červenání, 2 tvorba puchýřů, 4. jsou ošklivé," říká Veronika Králová.

Jak probíhá léčba proleženin?

"Čekáme, zda se tělo vzpamatuje. Můžeme tomu i pomoci. Tím, že je kvalitní tekutá strava do PEG. Rozlišuje se, zda jste diabetik či ne. Tato strava je bohatá na bílkoviny. Pokud nemáte dostatek bílkovin, tak se to nehojí. My jim poskytneme kvalitní stravu. Bílkoviny, hygienu, polohování, tak se dekubit zahojí," objasňuje staniční sestra DIOP v Nemocnici sv. Kříže Žižkov.

Úspěšná bývá i rehabilitace v rámci poskytované zdravotní péče.

"Pokud pacient dokáže už lépe fungovat, tak nejprve se s ním cvičí na lůžku – je to nejprve protahování. Pak následuje sedání na vozík, poté se zkouší stoupání na vysoké chodítko. A když zdravotní stav se zlepšuje, mohou dokonce i chodit," říká Veronika Králová.

Konzultace o možnosti přijetí pacienta do péče poskytuje Lucie Řeháková na tel. 778 531 392.

Vše o DIOP v rozhovoru se staniční sestrou Veronikou Královou

Co je DIOP (Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče)

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) navazuje na ARO, JIP a NIP

Kdo se léčí na DIOP (Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče)

Bohuslava Vacardová darovala pro DIOP 100 000 Kč
Publikováno: 9. 11. 2023

Fotogalerie