Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Vše o DIOP v rozhovoru se staniční sestrou Veronikou Královou

O specializovaném oddělení Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) veřejnost moc neví. V rozhovoru staniční sestra Veronika Králová přibližuje, jak toto oddělení v Nemocnici sv. Kříže Žižkov funguje.

Jakým způsobem se pacient přeloží na DIOP?

Dvěma způsoby. Kontaktuje nás rodina pacienta, že mají příbuzného v nějakém zařízení. Většinou jsou to oddělení následné intenzivní péče (NIP), což je vyšší pracoviště. Úkolem těchto pracovišť, kde pacienti jsou připojeni na umělou plicní ventilaci a odvykávají si, aby ji již nemuseli mít. K nám na DIOP jsou pacienti přeloženi, když mají tracheostomii. Podmínkou je, že sami dýchají. Nesmí být na dýchacím přístroji. Anebo zařízení obvolávají lékaři, staniční sestry, tedy vyšší pracoviště, které chce vhodného pacienta přemístit na DIOP. A hledají místo pro toho pacienta, kam ho umístit.

Kdo může být hospitalizován na DIOP?

Jsme oddělení pro dospělé pacienty, tedy od 18 let výše. Není to jen záležitost starších lidí. Měli jsme i žádost kluka ročník 2001.

DIOP je na konci řetězce akutní péče. Jak to přesně je?

ARO je první stupeň léčby. Když se pacientovi něco stane, má třeba krvácení do mozku. JIP je pro ty, kde je již potenciál k přeložení a následuje NIP. Poté je DIOP. Někdy se stane, že se JIP přeskočí a rovnou se pacient přeloží na NIP. Pokud pacient dokáže dýchat sám a nepotřebuje plicní ventilaci, je naděje k vyléčení pacienta. To je ale individuální. Lůžek DIOP není mnoho. Pokud pacienti dokáží dýchat sami, pak se hledá jejich umístění na pracoviště, jako je to naše.

Na DIOP jsou hospitalizováni pacienti ve vážném zdravotním stavu, třeba ve vigilii (v bezvědomí - pozn.). Je naděje, že pacient se vyléčí?

To je individuální. Pokud je pacient na tom tak dobře, může se vrátit do svého aktivního života. Pokud má rodinné zázemí a rodiny si ho vezmou domů. Úspěšná bývá i rehabilitace. Pokud pacient dokáže už lépe fungovat, tak nejprve se s ním cvičí na lůžku – je to nejprve protahování. Pak následuje sedání na vozík, poté se zkouší stoupání na vysoké chodítko. A když zdravotní stav se zlepšuje, mohou dokonce i chodit.

A povedlo se to na DIOP v Nemocnici sv. Kříže Žižkov?

Ano. U nás se to již stalo, že se od nás pacient vrátil zpět domů. Pokud potřebuje ještě rehabilitaci, domluví se rehabilitační ústavy nebo následná péče.

Jsou pozitivní případy, ale nelze skrývat, že na DIOP jsou hospitalizováni i těžce nemocní pacienti ve vigilii (v bezvědomí - pozn.). Kolik jich je v Nemocnici sv. Kříže Žižkov?

U DIOP je stupnice o pěti stupních, v jakém stavu je pacient. Máme tu i pacienty na stupni 4 a 5, což se počítá, že jsou de facto v bezvědomí. Musíme jim vše zajišťovat. Na DIOP máme  šest pacientů a každý z nich má jiný stupeň. Dva pacienty máme na stupni 4 a 5. Jsou v bezvědomí, jsou ve vigilii. Dýchají spontánně. Žijí, ale vlastně nežijí. Je to jen ta tělesná schránka. Pokud jsou v tomto stavu, to znamená, že mozek byl při té základní nemoci nedokrvený. Typicky tonutí, že nějakou dobu pacient nedýchal. Neměl kyslík. Nebo naopak, když se mozek zalije krví. A mozek odumírá, fungují jen základní funkce jako dech. Pacienti s lepším zdravotním stavem vnímají, mohou polknout, záleží na poškození. Mohou za den sníst jeden jogurt. Mohou kreslit, psát, počítat, různě odpovídat. Nejsou schopni sami sebe obstarat. Pacienti dokážou spontánně dýchat, ale neodkážou normálně dýchat. Nejsou schopni si vykašlat hleny a my je musíme odsát.

DIOP je 24 hodinový provoz. Pacienti v bezvědomí se neprobouzejí. Ti ostatní mají biorytmy. Mají to trochu posunuté. Jak funguje typický den?

Začínáme od 7 hodin. Předáme si službu. Máme vizitu s primářem či s paní doktorkou. Pacienty poslechneme je, zhodnotíme jejich aktuální zdravotní stav. A poté začíná hygiena. Koupou se. Myjí se na lůžkách. Pouštíme jim hudbu. A oni vědí, že bude ranní hygiena. To dělají ošetřovatelky. Sestry chystají léky, infuze. Lidé se krmí v pravidelných intervalech. Dodržují se časy. Jídlo, čaj apod. se dává do PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie je endoskopicky založený umělý vstup do žaludku pro podání výživy - pozn). Pak je dezinfekce, myjí se povrchy. Uklízí se.Léky, převazy, následuje rehabilitace. Návštěvy. Odpolední směna kolem 17. hodiny opakuje to, co z ranní 7. hodiny. Neustále polohujeme.

Jak to je na DIOP s návštěvami?

Nemáme stanoveny návštěvní hodiny, je to v průběhu celého dne, máme to domluvenou s rodinou. Od 11 hodin se rodiny střídají a je to uděláno tak, aby se střídaly za sebou. Povídají si pacienty, čtou jim, hrají si na kytaru, masírují je sami.

Na podobných odděleních a na DIOP zvláště je riziko dekubitu (proleženin - pozn). Jak to řesíte?

Vždy je riziko dekubitu (proleženin). Skoro žádné nejsou, a když, tak pacient je získal v jiném zařízení. My na to hodně dbáme. Proleženiny se vytvářejí tím, že pacient leží na jednom místě, nehýbe se, tlačí tkáň. Jsou opět stupně 1 až 4. 1 je červenání, 2 tvorba puchýřů, 4. jsou ošklivé. 

Jak probíhá léčba proleženin?

Čekáme, zda se tělo vzpamatuje. Můžeme tomu i pomoci. Tím, že je kvalitní tekutá strava do PEG. Rozlišuje se, zda jste diabetik či ne. Tato strava je bohatá na bílkoviny. Pokud nemáte dostatek bílkovin, tak se to nehojí. My jim poskytneme kvalitní stravu. Bílkoviny, hygienu, polohování, tak se dekubit zahojí.

Jak celkově probíhá léčba?

Podobně, jako jsem vysvětlila u léčby proleženin. Pomáhá péče, prostředí. Kvalitní polohovatelné postele, matrace. Postele jsou důležité, z postelí uděláme i křeslo. S tím souvisí polohování, strava, nezanedbání. To vše pomůže, že tělo se vzpamatuje. Může být šťastný konec. Máme pacienta, který zamíří na rehabilitaci. Takže se z toho dostal.

Je to psychicky náročné povolání. Jak je to z pohledu zaměstnanců?

Myslím, že tady mohou pracovat ti, kteří už něčím prošli. Pacienti jsou neustále na monitoringu. Musíte tomu rozumět. Musíte mít na to školu. Vystudovala jsem 4 roky zdrávku, pak jsem byla v nemocnici na chirurgii a prošla jsem dalšími odděleními.

Jak je to s opatrovnictvím?

Velké plus je, jak rodiny s námi spolupracují. To je velké plus.Pacienti mají soudně určeného opatrovníka. Nemohou sami fungovat. S opatrovníkem – někdo z rodiny či úředník – komunikujeme.

Konzultace o možnosti přijetí pacienta do péče poskytuje Lucie Řeháková na tel. 778 531 392.

Co je DIOP (Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče)

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) navazuje na ARO, JIP a NIP

Bohuslava Vacardová darovala pro DIOP 100 000 Kč
Publikováno: 24. 10. 2023

Fotogalerie