Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa. Znáte jednotlivé dny Velkého týdne a jejich význam?

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, zároveň tvoří důležitou součást světského kalendáře – tyto svátky jara totiž propojují tradice, víru a radost z nového začátku. Nemají pevné datum, slaví se každý rok v jiné dny v průběhu března a dubna. Svatý týden, který Božímu hodu velikonočnímu (a Velikonočnímu pondělí) předchází, letos začíná květnou nedělí 24. března a končí 1. dubna 2024.

Svatý týden (Pašijový týden, Velký týden)
Týden, v jehož průběhu si křesťané připomínají poslední dny Ježíše Krista, jeho smrt a následné vzkříšení. Pojem pašije je odvozen z latinského passio – utrpení, jako upomínka na poslední dny Kristovy pozemské cesty. Proč jsou dny v tomto týdnu pojmenované podle barev a jaké zvyky je provázely nebo provázejí?

Pašijový týden v roce 2024
Květná neděle 24. 3. 2024
 • slaví se žehnáním a rozdáváním palmových ratolestí (nebo větviček zimostrázu, olivovníku nebo vrby) – ty mají představovat palmové ratolesti, které zástup rozprostřel před Kristem, když vjížděl do Jeruzaléma
 • liturgická barva květné neděle je červená

Modré pondělí 25. 3. 2024
 • v tento den by podle tradic hospodyňky měly začít s velikonočním úklidem
 • pro křesťany byl tento den symbolem volného dne, kdy lidé nepracovali a kostely se zdobily modrým a fialovým suknem

Šedivé (někdy též Žluté) úterý 26. 3.  2024
 • úterý se označuje jako Šedivé, některé zdroje uvádějí Žluté – v obou případech se název odůvodňuje počasím typickým pro tuto dobu (většinou bývá proměnlivé počasí, a tak může být jak slunečno, tak zataženo)
 • označení Šedivé je odvozeno i podle pavučin, které se měly pečlivě vymést z domu

Škaredá (někdy též Sazometná nebo Černá) středa 27. 3. 2024
 • připomíná zradu Jidáše, který byl špehem mezi Ježíšovými učedníky. Podle lidového vyprávění se v tento den Jidáš na Ježíše mračil, tedy škaredil
 • jméno Sazometná středa získala podle toho, že se tento den vymetaly komíny – tento zvyk byl spojen s vyháněním zlých sil
 • lidové pověry říkají, že by se v tento den lidé neměli mračit, aby jim to nezůstalo po celý rok
 • v českých zemích se tradičně pečou jidášky – pečivo, které připomíná smyčku, na které se Jidáš oběsil. Jí se pomazané medem a tradičně až na Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek 28. 3.  2024
 • odkazuje na poslední večeři Ježíše Krista s dvanácti učedníky, po bohoslužbách věřící „bdí“ v Getsemanské zahradě spolu s Kristem
 • během večerní mše naposledy zvoní zvony, pak se odmlčí až do Velikonoční vigilie – říká se, že „Zvony odletěly do Říma“. Zvuk zvonů je v tomto období nahrazen dřevěnými řehtačkami a klepači 
 • podle tradice by se na Zelený čtvrtek měl jíst špenát, zelí nebo třeba salát z kopřiv – lidová pověra tvrdí, že to zajistí zdraví na celý rok

Velký pátek 29. 3.  2024
 • vzpomíná ukřižování Ježíše Krista a jeho smrt na Kalvárii
 • neslaví se mše svatá, nekonají se pohřební obřady
 • v lidových pověrách je tento den spojován s magickými silami – traduje se, že se tento den měly otevírat hory, které vydávaly poklady
 • na Velký pátek by se podle pověr nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarována, nesmělo se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože by bylo namáčeno do Kristovy krve
 
Bílá sobota 30. 3.  2024
 • značí den, kdy Ježíš ležel v hrobě
 • navazuje na velkopáteční atmosféru půstu, hlídání a návštěvy Božího hrobu, a přináší zlom
 • podle tradic by se měly péct mazance a beránci, barvit velikonoční vajíčka a plést pomlázky (na pomlázku by se měla uvázat jedna bílá stuha)

Velikonoční neděle (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční) 31. 3.  2024
 • největší slavnost křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo zmrtvýchvstání 
 • lidé tradičně do kostela přinášeli velikonoční pokrmy, zejména mazance, beránky, velikonoční vajíčka, a nechávali je světit
 • na Boží hod velikonoční se lidé často navštěvovali a obdarovávali se drobnými dárky

Velikonoční (někdy též Červené) pondělí 1. 4. 2024
 • v českém prostředí je spojeno s nejrůznějšími tradicemi a zvyklostmi, které lze zařadit k přechodovým rituálům končící zimy a nastávajícího jara
 • je zvykem chodit na koledu s pomlázkou z vrbových proutků, vyšlehání má přenést na dívky a ženy z proutků mládí, zdraví a krásu
 • Velikonoční koleda je spojena s odměnou pro koledníky – tradičně to jsou především malovaná vajíčka

Na oslavu Velikonoc se připravujeme i u nás v nemocnici: 
 • Zelený čtvrtek oslavíme s nemocnými mší svatou na památku večeře Páně, která se bude konat v 15 hodin.
 • Velikonoční mše svatá bude sloužena ve velikonočním oktávu v úterý 2. 4. v 15:00 hodin.
Další plánované aktivity v rámci duchovní péče najdete tady.
Publikováno: 23. 3. 2024

Fotogalerie