Duchovní péče

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

V současné době v nemocnici sv. Kříže na Žižkově můžete potkat tři řádové sestry (z toho 2 jako sestry zdravotní, na lůžkách ošetřovatelské péče). Po předchozí dohodě je možné s nimi domluvit duchovní rozhovor. Řádové sestry mohou nabídnout také zprostředkování svátostí, popř. setkání s knězem.

V rámci probíhajících stavebních úprav bude v nemocnici vybudována nová kaple, která naváže na historii budovy.

Nová kaple bude sloužit k pořádání pravidelných bohoslužeb. Zároveň chceme tento prostor nabídnout nejen našim pacientům, ale i veřejnosti jako místo k modlitbě a ztišení.

První mše svatá za účasti pacientů, jejich rodinných příslušníků i Milosrdných sester sv. Kříže proběhla v provizorních prostorách jídelny počátkem roku 2020.

Nemocniční kaplani

Kaplani v Nemocnici sv. Kříže Žižkov jsou vysláni svou církví na základě uzavřené smlouvy s nemocnicí.

Nabízí rozhovor, naslouchání, laskavé setkání, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci. Pomáhají pacientům snižovat stres, překonávat osamění a hledat cestu, jak důstojně zvládnout obtížnou situaci. Těm, kdo mají zájem, nabízejí modlitbu, svátosti, četbu Bible nebo bohoslužby. Poskytují současně i motivaci, porozumění a naději.

Nemocniční kaplani poskytují péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru. Zachovávají mlčenlivost a respektují svobodu svědomí. Na žádost jsou k dispozici při udílení svátosti. Spolupracují s dalšími duchovními státem uznaných církví a na vyžádání s nimi zprostředkují kontakt.

Nemocniční kaple

Nemocniční kaple se nachází přímo v budově nemocnice v přízemí vedle vrátnice. Kaple bývá uzamčena, můžete ji navštívit pouze za přítomnosti nemocniční kaplanky nebo v době bohoslužby.

Bohoslužby

Pořádáme pravidelné bohoslužby a nabízíme prostor naší kaple nejen našim pacientům, ale i veřejnosti jako místo k modlitbě a ztišení.

DUBEN 2024


DOBA VELIKONOČNÍ

Mše svaté ve velikonočním období se budou konat v naší nemocniční kapli v tyto dny:


úterý 2. dubna 2024 v 15:00
čtvrtek 11. dubna 2024 ve 14:30
čtvrtek 18. dubna 2024 ve 14:30
úterý 23. dubna 2024 ve 14:30
úterý 30. dubna 2024 ve 14:30 
KVĚTEN     2024

M a r i á n s k ý   m ě s í c

Mše svaté v tomto měsíci se budou konat v tyto dny:

9.5. ve čtvrtek ve 14,30 - Slavnost Nanebevstoupení Páně
14.5. v úterý ve 14,30 s májovou pobožností
21.5. v úterý ve 14,30 s májovou pobožností
30.5. ve čtvrtek ve 14,30 - Slavnost Těla a Krve Páně /Boží Tělo/
 

Kontakt

Službu nemocničního kaplana v naší nemocnici vykonává řádová sestra Sr. Mgr. Marie Goretti Anna Dřímalová SCSC z Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže.

V nemocnici je k zastižení zpravidla v úterý a čtvrtek cca. od 11 do 17 hodin. V jiných dnech bývá k dispozici na telefonu 731 619 724.

Kaplan

Sr. Mgr. Marie Goretti Anna Dřímalová SCSC
Úterý 11:00–17:00
Čtvrtek 11:00–17:00

Spřátelené weby

Asociace nemocničních kaplanů - https://www.nemocnicnikaplan.cz/

Katolická asociace nemocničních kaplanů - https://kaplan-nemocnice.cz/

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže - https://www.klaster-km.cz/