Duchovní péče

Jsme jediná žižkovská nemocnice s téměř 100 letou tradicí a těšíme se, že nás pacienti budou brát za svoji nemocnici a budeme se tu společně potkávat.

V současné době pracují v nemocnici sv. Kříže na Žižkově tři řádové sestry ( z toho 2 jako sestry zdravotní, na lůžkách ošetřovatelské péče). S nimi je po předchozí dohodě možné domluvit duchovní rozhovor. Řádové sestry mohou nabídnout také zprostředkování svátostí, popř. setkání s knězem.

Během probíhajících stavebních úprav bude v nemocnici vybudována nová kaple. Ta v minulosti v domě s číslem popisným 16 už byla, konkrétně v 50. letech, tedy v době, kdy zde Kongregace milosrdných sester zahájila opětovnou činnost.

V nové kapli chceme pořádat pravidelné bohoslužby a nabídnout tento prostor nejen našim pacientům, ale i veřejnosti jako místo k modlitbě a ztišení.

První mše svatá za účasti pacientů, jejich rodinných příslušníků i Milosrdných sester sv. Kříže proběhla v provizorních prostorách jídelny počátkem roku 2020.

Součástí našeho charismatu je i péče o nemocné, proto věříme, že duchovní péče je důležitou součástí v životě pacientů.