Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Vše o rehabilitační péči v Nemocnici sv. Kříže Žižkov s Mgr. Vladimírem Gelatkou

Vedoucí fyzioterapie Mgr. Vladimír Gelatka vysvětluje, jak funguje rehabilitační péče pro pacienty lůžkových oddělení. Nemocnice sv. Kříže Žižkov má dvě lůžková oddělení - následná péče a dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP).

Kdo tvoří rehabilitační tým?

Rehabilitační tým je multidisciplinární. Pro účinnost léčby je zásadní spolupráce všech členů týmu. Tento tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sociální pracovnice, nutriční terapeut a ošetřovatelé. Kvalita komunikace v týmu se přímo odráží na úspěchu léčby.

Co je fyzioterapie a ergoterapie?

Fyzioterapie se zaměřuje na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu. K diagnostice, terapii a prevenci používají fyzioterapeuti speciální techniky a různé druhy energií.

Ergoterapie je léčebný obor, který se zabývá soběstačností jedince, zaměřuje se  na úchopové funkce ruky a na kognice. Spolupracuje úzce s fyzioterapií. Využívá diagnostické a léčebné metody při terapii trvale nebo dočasně fyzicky, psychicky, smyslově či mentálně disabilních jedinců každého věku.

Jak a čím začíná léčba pacienta v Nemocnici sv. Kříže Žižkov?

Po indikaci lékařem následuje vstupní vyšetření fyzioterapeutem a ergoterapeutem. Toto vyšetření slouží ke stanovení krátkodobých a dlouhodobých rehabilitačních plánů.

Co používáte k rehabilitačnímu cvičení?

Ke cvičení využíváme naši novou tělocvičnu vybavenou různými druhy pomůcek a přístrojů jako např. motodlahu a motomed.

Jaké techniky a metody využíváte?

Naši terapeuti při své práci využívají různé druhy přístupů a metodik, například:
  • Bobath koncept
  • PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace),
  • techniky měkkých tkání a mobilizací,
  • různé druhy facilitací
  • PANat dlahy

Těší nás, že své zkušenosti můžeme předat i studentům v rámci klinických praxí.

Veřejnost vnímá následnou péči jako LDN, kde pacienti jen leží. To není případ Nemocnice sv. Kříže Žižkov, že?

Jsme nemocnice a cílem je pacienty léčit. Cílem péče je snaha vést pacienty k sebepéči, dosažení co nejvyšší funkční zdatnosti, soběstačnosti v prostředí pacienta, brát v úvahu i sociální vlivy, a umožnit návrat do běžného života doma nebo zvážit nutnost další následné institucionální péče.

Konzultace o možnosti přijetí pacienta do péče poskytuje Lucie Řeháková na tel. 778 531 392.
Publikováno: 23. 11. 2023

Fotogalerie