Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Bolesti, potíže, obtíže? Objednejte se do interní ambulance Nemocnice sv. Kříže Žižkov

Vnitřní lékařství, neboli interní medicína (hovorově interna), je jeden ze základních oborů klinické medicíny. Zabývá se diagnózou a převážně nechirurgickou léčbou onemocnění vnitřních orgánů u dospělých (u dětí je to pediatrie). Přestože termín vnitřní lékařství může svádět k domněnce, že se zabývá pouze onemocněními vnitřních orgánů, není tomu tak. Internisté léčí celého člověka, nejen vnitřní orgány.

A proto před návštěvou specialisty (plicní, kardiologie, gastroenterologie, SONO aj.) je vhodné nejprve navštívit interní ambulanci. Spolupráce s dalšími specialisty v rámci Nemocnice sv. Kříže Žižkov (gastroenterologie, plicní, kardiologie, chirurgie, SONO). 

Nemocnice sv. Kříže Žižkov nabízí jak lůžkovou péči, tak ambulantní péči. Internista je lékařem více specializovaným, a proto může v rámci svých znalostí poskytnout komplexnější péči. Poskytuje diagnostiku onemocnění vnitřních orgánů.

Doporučujeme: Světový den ledvin vybízí k prevenci u internisty

Komplexní, cílené a kontrolní interní vyšetření. Předoperační vyšetření. Vyšetření před lázeňskou léčbou. Průběžné sledování pacientů s chronickým onemocněním. Vyšetření pro posudkové účely. Vyšetření před zahájením terapie u trans pacientů.

Hodnocení EKG křivek. Doppler tepen dolních končetin. 

Objednání na vyšetření

Interní ambulance Nemocnice sv. Kříže Žižkov má ordinační hodiny v Kubelíkově ulici (info zde). Pokud pacient nechce využít objednávkový formulář, může napsat na recepce@nskz.cz či v provozní době zavolat do příslušné ambulance či na recepci, telefon: 221012271, 221012272.

Související články: 


Interní ambulance Praha 3, MUDr. Stanislava Findeisová, MUDr. Miroslav Indruch
Publikováno: 16. 3. 2023