Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Máte obtíže, potíže? Objednejte se na interní ambulanci

Máte obtíže, potíže, bolesti? Využijte Interní ambulanci Nemocnice sv. Kříže Žižkov. 

Co dále nabízí interní ambulance? 

Komplexní, cílené a kontrolní interní vyšetření. Předoperační vyšetření. Vyšetření před lázeňskou léčbou. Průběžné sledování pacientů s chronickým onemocněním. Vyšetření pro posudkové účely. Vyšetření před zahájením terapie u trans pacientů.

Hodnocení EKG křivek. Doppler tepen dolních končetin. 

Objednání na vyšetření

Interní ambulance Nemocnice sv. Kříže Žižkov má ordinační hodiny v Kubelíkově ulici (info zde). Pokud pacient nechce využít objednávkový formulář, může napsat na recepce@nskz.cz či v provozní době zavolat do příslušné ambulance či na recepci, telefon: 221012271, 221012272.

Související články: 

Interní ambulance Praha 3, MUDr. Stanislava Findeisová, MUDr. Miroslav Indruch
Publikováno: 29. 3. 2023