Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Možnosti rehabilitace u pacientů po prodělaném onemocnění covid-19

Onemocnění covid-19 může mít asymptomatickou nebo lehkou formu, ale také středně těžký, těžký či dokonce velmi těžký (život ohrožující) klinický průběh, kdy je nutná hospitalizace pacienta včetně pobytu na jednotce intenzivní péče.

V některých případech je průběh natolik vážný, že může vést k úmrtí pacienta.

Při velmi těžkém průběhu jsou nejčastěji postiženy plíce rozsáhlou oboustrannou pneumonií, která může být komplikovaná výskytem syndromu akutní dechové tísně (tzv. plicním otokem), postižením srdečního svalu, arytmiemi, poruchou srážení krve, případně sekundární infekcí plic.

Kromě toho v následující fázi onemocnění může docházet k rozvoji dalších orgánových komplikací a pozdních následků (nově nazývaných post-covid syndrom či long-covid).

U větší části pacientů, kteří nemoc covid-19 prodělali v domácím prostředí, s neobjevují žádné dlouhodobé následky. Nicméně u některých osob jsou popisovány dlouhodobé projevy postižení plicního parenchymu, dolních dýchacích cest, plicních cév, srdce a dalších orgánů.

Pacienti pro prodělání onemocnění covid-19 nejčastěji uvádějí únavu, dechové obtíže (dušnost případně vnímání blíže nespecifikovatelného dechového dyskomfortu), kašel, bolesti na hrudi, malátnost, mravenčení končetin, poruchy zažívání, úzkost, depresi a další řadu příznaků, které mohou trvat i několik měsíců.

Pokud tedy po prodělání nemoci covid-19 vnímáte, že "vaše tělo nefunguje" tak, jak jste byli dřívě zvyklí, cítíte se unaveni, během běžných denních i pohybových aktivit cítíte, že se při nich zadýcháváte (máte pocit krátkého dechu, pocit, že nestačíte s dechem, že vám nejde zhluboka nadechnout, vydechnout), nevydržíte je vykonávat tak dlouho, jak jste je před nemocí prováděli, cítíte se při nich nebo po jejich provádění unavení, tak je vhodné váš stav konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Nebo vyhledat plicního specialistu, například v Ambulantním centru Nemocnice Žižkov.

V rámci komplexního vyšetření v ambulantním centru pro choroby plicní lékař může indikovat také ambulantní plicní rehabilitaci.

Ta nejčastěji zahrnuje vstupní a výstupní vyšetření, edukaci, pohybovou léčbu, techniky respirační fyzioterapie a další fyzioterapeutické postupy, které jsou zvoleny podle všech vašich obtíží včetně zahrnutí léčby i jiných onemcnění, pokud se nějakým dalším onemocněním léčíte.

Neváhejte se objednat na komplexní vyšetření do Ambulantního centra Nemocnice Žižkov, v Kubelíkově ulici 16, v Praze 3.

Objednání na vyšetření

Ambulantní centrum pro choroby plicní Nemocnice Žižkov má ordinační hodiny v Kubelíkově ulici (info zde). Objednat se lze na telefonu 221 012 220, 221 012 221 (222).

Do Nemocnice Žižkov se lze dostat MHD: V blízkosti stanice metra A Jiřího z Poděbrad a zastávky tramvaje (č. 5, 9, 15, 26) Husinecká. Podrobnosti zde.

Související:
Ambulantní centrum Nemocnice Žižkov Kubelíkova 16 Praha 3
Postcovidový screening a léčebný program v Ambulantním centru Nemocnice Žižkov


Zdroj: Text využívá informace z publikace Možnosti rehabilitace u pacientů po prodělaném onemocnění covid-19, autorský kolektiv: Neumannová, Imrichová, Mikulášková, Moravcová, Sovová, Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultbí nemocnice Olomouc, Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, Katedra fyzioterapie, Česká aliance proti chronickým respiračním onemcněním
Publikováno: 20. 4. 2021

Fotogalerie