Novinky

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Postcovidový screening a léčebný program v Ambulantním centru Nemocnice Žižkov

Ambulantní centrum pro choroby plicní v Nemocnici Žižkov zahájilo komplexní program pro postcovid pacienty.

Plicní ambulance se v současnosti kromě klasických plicních onemocnění specializuje na komplexní plicní vyšetření pacientů, kteří prodělali onemocnění covid-19. Pacienti mohou mít příznaky jako dušnost, kašel, únava, nesoustředěnost, bolesti hlavy, problémy se spánkem a možnou postcovidovou fibrotizaci plic.
 
Pacientům provádíme podrobné funkční vyšetření plic včetně RTG na nejmodernějších přístrojích.

Mezi nové přístroje patří například bodypletysmograf.

Bodypletysmografie je v oboru pneumologie významnou metodou pro diagnostiku plicních onemocnění. Zatímco metoda Spirometrie pracuje s vitální kapacitou plic (to, co pacient po maximálním nádechu maximálně vydechne), v bodypletysmografii je k posouzení případné plicní poruchy nutné znát celkovou kapacitu plic (to je vitální kapacita plic a reziduální objem). Vyšetřovací metoda je prováděna pomocí přístroje bodypletysmografu, jehož součástí je uzavíratelná vzduchotěsná kabina.

Více o plicní ambulanci si přečtěte zde.

Objednání na vyšetření

Ambulatní centrum pro choroby plicní Nemocnice Žižkov má ordinační hodiny v Kubelíkově ulici (info zde). Objednat se lze na telefonu 221 012 220, 221 012 221 (222).

Do Nemocnice Žižkov se lze dostat MHD: V blízkosti stanice metra A Jiřího z Poděbrad a zastávky tramvaje (č. 5, 9, 15, 26) Husinecká. Podrobnosti zde.

Průběh vyšetření

Vyšetření zahrnuje několik úkonů. Na začátku je třeba pacienta odvážit a změřit, aby se mohl přístroj správně nakalibrovat. Po usazení pacienta na sedadlo dovnitř prosklené vzduchotěsné kabiny, jsou dveře uzavřeny. Po následujících 0,5-2 min. je vzduch v kabině zahřát tělesným teplem pacienta. Následkem zvýšené teploty vzduchu se plyn rozpíná a tím nastávají i tlakové změny. Ty jsou následně srovnány odčerpáním přebytečného vzduchu ventilem uvnitř kabiny. Po dovršení equilibria, může být uplatnen při výpočtech Boylův-Mariottův zákon.

Sondu si vloží pacient do úst, aby zabránil úniku vzduchu nosem, použije klip. Přesvědčíme se, že všechno těsní a požádáme pacienta, aby měl dlaně obou rukou na tváři. Vlastní vyšetření začíná klidným dýcháním. Naměříme hodnoty při klidném dechu, pak požádáme pacienta, aby provedl, co největší hluboký nádech a následný hluboký výdech a pak normálně dýchal. Tento proces se opakuje 3x, aby byly naměřené výsledky spolehlivé. Následně probíhá kontrola plicního odporu, během níž pacient dýchá mělce a rychle (tzv. vláček). Výsledok se vyhodnocuje počítačovým programem, který přehledně zobrazí jednotlivé plicní objemy v podobě grafů i v tabulce. (zdroj: https://www.wikiskripta.eu/w/Bodypletysmografie)

Související:
Moderní a příjemné prostředí Ambulantního centra Nemocnice Žižkov je otevřeno
Ambulantní centrum Nemocnice Žižkov Kubelíkova 16 Praha 3
Možnosti rehabilitace u pacientů po prodělaném onemocnění covid-19
 
Publikováno: 7. 4. 2021

Fotogalerie